107) ÖLÜMÜ ÇOK ZİKREDİNİZ’DEN MAKSAT NEDİR?

107) ÖLÜMÜ ÇOK ZİKREDİNİZ’DEN MAKSAT NEDİR?

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sevgili Kardeşim,

20 Şaban tarihli mektubunuzu dün aldım. Hakkımda her zaman olduğu gibi haddimden çok fazla ciddi alaka ve muhabbet gösteriyorsunuz. Benim aciz şahsımın ne kıymeti var. İman ve Kur’an hizmetinde denizden katre, hizmetten dolayı ise Kur’an bize iyiliği Allah’tan, kötülüğü nefisten bil diye ferman ediyor. Medih, minnet, hamd ve şükür Allah’adır. Evet, ölümü temenni etmemekle de memuruz.  Çünkü bu hadise her nefis için mukadderdir.

Henüz ruh kafesinden ayrılmadan kendi irademizle olmaktır. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz “ölümü çok zikir ediniz” buyuruyor. Bundan maksat; tesbihi al ölümü dile alıp devamlı ölüm, ölüm demek değildir. İhlâs dersindeki, rabıta-i mevt izahında beyan edildiği gibi her dakika ölümün geleceğini hesaplayıp dünyevi alaka ve rabıtaları ve muamelatı düzgün ve düzenli bulundurmaktır. Refikamın suri ayrılığı elbette beni de müteessir etmiştir. Fakat Rahmet-i İlahiye ye kavuştuğu cihetle, esasen çok temiz kalpli ve ruhlu ve herkes tarafından sevilen bir kadıncağız olması sebebiyle ona gıpta etmekten kendimi alamıyorum.

Hülasa: Allah, va’delerimiz hitamında imanla ve Rabbimizin nihayetsiz rahmetine itimad ve itikad ettiğimiz halde bu hayat-ı fâniden müfarakat ve bu fakire ve bütün ihvanlarımıza ve muhiblerimize müyesser etmesine ve hayatımızın devamı müddetince de ahiretimize yarayacak a’mal-i salihaya muvaffak buyrulmamızı O Rahman’ın kerem ve rahmetinden niyaz ederiz. Biz, yaşımızı başımızı aldık. Allah sizler gibi, iman ve Kur’an hizmetinde daha çok hizmetler beklenilen kardeşlerimizi de bu gayede çalışır kılsın, muammer etsin. Âmin.

Ben, Necmeddin ve tanıdıkların bilmukabele size ve alakadar zevata ayrı ayrı binler selam ederiz. Dâhilden dâhile de selam ve hürmetler vardır.

26 Kasım 1968, Muhterem İsmail Bey kardeşimle birlikte okursunuz. Kendisine yazılmış kabul etsin.

El Baki, El Hubbi fillah, Ahiret kardeşiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 106) HÜCUMAT-I SİTTE'YE DAİRDİR başlıklı makalemizde desise, hutuvatısitte ve nefis hakkında bilgiler verilmektedir.