124) VELAYET-İ SUĞRA’NIN İZAHI

124) VELAYET-İ SUĞRA’NIN İZAHI

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sual 1) Mektubat’ın 173. Sahifesinde Eş’iya Peygamber’in kitabında 42. Babında şu ayet vardır. (………………) Mişail namiyle müsemma Mihail Peygamber’in kitabının 4. Babında şu ayet var. (………………) Bu peygamberlerden ve kitaplardan murad nedir? Bu Peygamberler 28 Peygamberin içinde midir? Ve bu kitaplar 4 Kitap ve 100 Suhuf’un içinde midir?

Cevab 1) Cenab-ı Hakk’ın Peygamberlere indirdiği kitaplar 4 büyük 100 küçük olmak üzere hepsi 104 Kitap’tır. Yani küçük Kitap’lardan (Suhuf’lardan) 10 Hz. Âdem (a.s.), 50 Hz. Şit (a.s.), 30 Hz. İdris (a.s.), 10 Hz. İbrahim (a.s.). Dört büyük Kitaptan da Zebur Davud Aleyhisselama, Tevrat Musa Aleyhisselama, İncil İsa Aleyhisselama, Kur’an Muhammed Aleyhisselama nazil olmuştur. Kur’an’da isimleri geçen 28 Peygamber vardır. Bunlardan Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn hakkında; bazı din din âlimleri veli, bazıları da Nebi’dir diye ihtilaf etmişlerdir. İsimleri geçen Eş’iya ve Mihail gibi zatlar alelrivayetin 124 bin Peygamberin arasındadır. Bu gibi zatlara müstakil Kitab indirilmemiştir. Bunların kitabı denilmekten maksat; kendilerinden evvelki Peygamberlerin Kitaplarından biri veya bir kaçının içinden o zatlar tarafından seçilmiş ayetler olabilir. Şit Aleyhisselam’ın Kur’an’da ismi olmamakla beraber 50 Suhuf gelmiştir.

Sual 2) Kastamonu Lahikasında (Sh. 192), “Sakın hocaların Cuma ve cemaatlarına ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de iştirak edenleri tenfir etmeyiniz”, deniliyor. Bu mektubun yazılmasına sebep camilerde ezan ve kametin Türkçe okunması zamanı mıdır?

Cevab 2) Sebep o değildir. Başka şer’i bir sebebi var. Yazı ile bildirilmesi doğru değildir. Lahikaya giren mektuplar Üstadın tavsiyesiyle oluşmuşsa bir diyeceğim yok. Yoksa her mektubun lahikaya girmesi doğru olmaz. Çünki hususiyeti vardır. Eserler umumiyetle sünuhat-ı kalbiyeye dayanıyorlar. Bu gibi mektuplar onların safına girmemeli kanaatındayım. 

Sual 3)  Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Nedir?

Cevab 3) Islah-ı beyn meselesinde söylenebilen yalan ile düşman karşısında söylenebilen yalan bu meseleyi izah eder. (Sana haktır ki her dediğin hak olsun, fakat her hakkı demeye senin hakkın yoktur.)

Sual 4) Velayet-i suğranın izahı?

Cevab 4) Allah’ın dostlarına dost ve düşmanlarına düşman olanlara umumiyetle veli denilir. Meşhur olan velayet budur ki velayet-i suğra olur.

El Baki El hubb-u fillah,

Muhibb-i Muhlisiniz,  İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 123) KIRK'AR GÜNLERİ ÇEKMEKTEKİ HİKMET NEDİR? başlıklı makalemizde çile hakkında bilgiler verilmektedir.