125) ÇOK MERATİB-İ KÜLLİYEDEN GEÇMEK …

125) ÇOK MERATİB-İ KÜLLİYEDEN GEÇMEK …

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sual: 16. Söz’de: “Çok kayıdlardan tecerrüd etmek, çok meratib-i külliyeden geçmek lâzım gelir.” İzahı.

Cevab: Çok kayıdlardan tecerrüd etmek, çok meratib-i külliyeden geçmek için gaflet perdelerinden sıyrılmak lazım gelir. Himmeti cesedine değil, ruhuna vermesi lâzım gelir.

Bunun en kolay yolu:

  • Feraizi işlemek,
  • Kebairi terk,
  • Sünnet-i seniyyeye ittiba etmek ve
  • Nefse hâkim olmak için riyazet,
  • Kalbi nurlandırmak için zikir, Yani; tecelliyat-ı İlahiyyeye mahzen aklı nurlandırmak için tefekkür lazımdır.

Sual: İnşa nedir?

Cevab: Cenab-ı Hak kâinatı yarattıktan sonra hayatlıların birçoğunu (İnsan, hayvan, nebatat ve eşcar) ila ahir… Bunların hepsinin zerratını ve diğer letaiflerini âlem-i şehadet ve âlem-i gaybdan alarak terkib etmek suretiyle inşa etmiştir. Yani yaratmıştır. Meselâ: Her insanın iki şekilde yaratılışı vardır.

Birinci ciheti: Kâinattan zerratını ve cihazatını toplamaktır.

İkinci ciheti: Her bir insanın yaratılışında tefrik-i alâmet olan hilkat-i Vahdaniyet, yani birbirine benzememek vardır.

Sual: 70 bin perde arkasında Cenab-ı Hakkın Cemalini görmüş… İla ahir… Bu perdelerden maksat nedir?

Cevab: 70 bin perdenin izahı Mirac dersinde izah edilmiştir. Başka beyana lüzum yoktur.

Sual: Yed-i beyza, Kur’anda büyük bir yer işgal etmesinin hikmeti ve âdeta bu kâinat ve insanın yaratılışındaki gaye onunla tezahür ediyor gibi bir ehemmiyet verilmesinin sırrı nedir?

Cevab: Yed-i beyzadan murad Kur’anın nurudur ki mü’minlere sebeb-i hidayet, şifa ve rahmet olmuştur.

Her yüzyıl başında bir müceddidin ehl-i imanın imanlarını tecdit için ba’s olunmalarında ki hikmetle, o asrın iktizasına göre perdelenmiş, yed-i beyza-i Kur’aniyi görür ve ittiba edilir hale getirmektir.

Sual: Tenvirler adlı eserde bizim zahir nazarımıza göre siyasetvari bir durum görünüyor. Bununla Mektubat-ün Nur’daki, siyaseti terk etmek ve siyasetten Allah’a sığınmak düsturiyle nasıl tevfik edilebilir? Yoksa tenvirlerdeki Üstadın asıl maksadına mı vakıf olamıyoruz?  

Cevab: Tenvirlerdeki siyaset, o zaman ki siyasilerin siyasetleri iktizası, mü’minlere taraftarlık göstermelerine karşı geçici bir cemiledir. Siyasetle iştigale fetva verilmemiştir. Çünki faideye değil zarara sebebiyet veriyor. (O zaman öyle icabetmiş.)

El Baki El hubb-u fillah,

Muhibb-i Muhlisiniz,  İbrahim Hulusi

Orjinali indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 124) VELAYET-İ SUĞRA'NIN İZAHI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.