132) ASAR-I BEDİYYE HAKKINDA SORULAN SUALE VERİLEN EHEMMİYETLİ CEVAPTIR.

132) ASAR-I BEDİYYE HAKKINDA SORULAN SUALE VERİLEN EHEMMİYETLİ CEVAPTIR.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Muhterem Kardeşim,

Sual: “Âsâr-ı Bediiyye” adlı Üstadın eski eserlerinin bir araya getirilmesinden ibaret olan bu kitap, havalimizde çok yaygın bir haldedir. Bu eserde Üstad hazretlerinin eski aşairlerle münazaratı ve İstanbul’daki bazı nutuklarını çevremizde okuyanların bu eserden istifadeleri cihetiyle ehl-i ilmin ekserisi Üstad hazretlerinin o halisane niyetinden Kürtçülüğü anlamaları, bazı solcuların eline geçmesiyle daha fazla ehl-i ilmi tahrik etmeleri cihetiyle ve Nur dairesindeki ihtilaflara meydan vermesinden dolayı müteessiriz. Bunlara karşı nasıl tedbir almamız lazımdır?

Cevab: Âsâr-ı Bediiyye arasına giren Üstad hazretlerinin eski eserlerindeki bahsettiğiniz meseleler, niyeti iyi olmayanlarca kendi düşüncelerine göre yanlış tefsir edildiği anlaşılıyor. Üstadımızın 29. Mektubun 6. kısmındaki 4. Desise-i Şeytaniye de bahsettiği yazıyı ve 26. Mektubun 3. Mebhasında ki milliyetçiliğe dair yazıları Üstad hazretlerinin İslamiyet milliyetini en üstün tuttuğu, gün gibi aşikâr görünmektedir. O havalideki zatların böyle yanlış bir düşünceye kapılmaları akıl ve mantık ile telif edilemeyeceği gibi 1341’deki isyan hadisesinin şarktaki elim neticeleri karşısında yeniden bir fesada hizmet etmek, vicdan-ı İslamiyeyi titretecek vaziyettedir. O zatlarda insaf varsa, fitneyi uyandırmak değil, İslam’ı tefrikadan kurtaracak nusus-u Kur’aniyeye bağlansın ve himmetlerini, hizmetlerini bu yola teksif etsinler. Bizim âcizane temennimiz budur. Görüşümüz de bu kadardır.

Üstad hazretlerinin yeni eserlerindeki yeni Said lisaniyle yazdıkları yazılar varken, çok zaman evvelki hadiseler bahane edilip böyle menfi bir milliyetçiliği körüklemek asla tecviz edilemez.

El Baki El hubb-u fillah,
Muhibb-i Muhlisiniz, İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 131) TEKLİFİ KALDIRACAK KERAMET OLAMAZ. başlıklı makalemizde ihtiyat, risaleinurtalebesi ve tedbir hakkında bilgiler verilmektedir.