148) KUR’AN’IN HÂDİMİ VE TİLMİZİ VASFINI KAYBEDİYORLAR

148) KUR’AN’IN HÂDİMİ VE TİLMİZİ VASFINI KAYBEDİYORLAR

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ                                       

6 Ağustos 1964

Uhrevi Kardeşim.

Senelik izninizi alarak ebeveyninizi ziyarete muvaffak olduğunuza memnun oldum. Oradaki durum münasebeti ile hatıra gelen suallere pek kısa cevap vereceğim.

  • Peygamberlerden başka hiç kimse masum ve mahfuz değildir. Hatta bazı peygamberlerde de zelle denilen küçük hatalar olmuştur. Öyle ise iman ve Kur’an hizmetinde bulunanlardan bazı kusurların görülmesi şaşılacak bir şey değildir.
  • O zat yanlış düşünmekte ve hareket etmektedir. İhlas dersi, mesleğin hıllet ve uhuvvet olduğuna kâfi delildir. Bundandır ki bu kaideye riayet etmeyenler, Kur’an’ın hâdimi ve tilmizi vasfını gaib ediyorlar diyebiliriz.
  • Derslerde geçer ki; Nurlar bu asırda Ferdaniyete mazhar ve Mekke-i Mükerremede ki Kutb-u azamı da dinlemeye mecbur olmadan tedrisatını yapmış ve yapmakta bulunmuştur. O zattan itiraz gelse şakirtler, onun mübarek elini öperek hatırını kırmadan düsturlarına, hizmetlerine devam edeceklerdir.
  • Hulasa: Düsturlara muhalefet nereden gelse ret olunacaktır.
  • Hayalâta müsait uydurma rüyalarla bazı safdilleri kandırmak ve bazı hak ve makul sözü enaniyetlerine alet etmeye cesaret edenler pek fahiş hataya düşüyorlar. Gizli din düşmanlarının çeşitli desiselerle yapmaya muvaffak olamadıkları tahribi bunlar yapmaya kıyam ettiklerinin farkında değiller. İnşallah hatalarını anlar, istiğfar ederler. Ne dünyevi maksatlara ve ne de uhrevi gayelere alet edilmemesi gereken kudsi, nurani hizmete devama muvaffak olurlar. Böylelerine uyanlar da yanlışlarını inşallah anlarlar. Ve işlerini tashihe muvaffak olurlar, temenni ve ümidindeyim.
  • Şimdiye kadar sarsılmayanlar bunların mesbuk hizmetlerine mukabil hayır dua ile ıslahlarını temenni eylemeli ve kendileri düsturlara sadakatle bağlılıklarını muhafaza eylemelidirler.

Muhterem ebeveyninize, efrad-ı ailenize ve hizmette sadıkane sebat gösteren ihvan-ı dine ve siz sevgili kardeşime binler selam ve dualar eyler, Allaha emanet eyleriz.

El Baki, El hubbi Fillah

Muhibbi Muhlisiniz, İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 147) MÜŞKÜLAT NE KADAR ÇOK OLURSA OLSUN, MANEVİ HİZMETE DEVAM MECBURİDİR başlıklı makalemizde İhlas hakkında bilgiler verilmektedir.