156) KUR’AN’IN NUR’U ÜFLEMEKLE SÖNDÜRÜLMEZ

156) KUR’AN’IN NUR’U ÜFLEMEKLE SÖNDÜRÜLMEZ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sual: وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ (Elhac-27) Bundaki maksat nedir ve bu ilan ne şekilde olmuş?

Cevab: İbrahim Aleyhisselam zamanında ve ondan sonraki zamanlarda gelecek insanlara emr-i İlahi ile Hacca gelmelerine bir davettir. Ervahtan bu nidaya “Lebbeyk!” ile icabet edenler, hayatlarında Haccetmeye muvaffak olmuşlardır, manası anlaşılıyor. Bu ayetle bunu takip eden ayetler, menasik-i Haccı öğretmektedir.

Sual: “Kur’an-ı mu’ciz-ül beyan’ın tarzında olduğu vakit hem marifet-i tammeyi verir, hem huzur-u etemmi kazandırır.” Âlem-i İslam, Risale-i Nur elinde bulunduğu halde neden huzur-u tammeye muvaffak olamıyor? Hâlbuki Risale-i Nur’un neşrine maniler Allah’ın tevfikiyle Risale-i Nur‘la parçalanması ve âlem-i İslam’ın sinesi içine girmesi lazım gelirken neden maniler gittikçe çoğalıyor?

Cevab: Kur’an’ın Nur’u üflemekle söndürülmez. Kur’an’ın ayetiyle bu hakikata açıkça işaret etmektedir. Yalnız manileri değil, hidayete gelip imanın Nur’una kavuşanları da görmek lazımdır. Belki zahirde kemiyet itibariyle azlık görülebilir. Fakat keyfiyette ehl-i hidayet çoktur ve çoğalmaktadır. Ehl-i hidayetteki adet azlığı onların meyvedar ağaçların istidadını taşıyan çekirdekler olduğunu düşünmekle, Rahmet-i İlahiye den o istidatların inkişafını temenni ve ümitle intizar lazımdır. Allah sabredenlerle beraberdir. Akibet müttakiler içindir. Meallerindeki ayetler teemmül edilmelidir.

Sual: İki ehl-i imanın iki-üç dakikalık sohbetine ve ibadetlerine o kadar manilerin çoğalmasının sebebi nedir? Hatta öyle bir hale getirmişler ki; bir mü’minin bir mü’mine selamına bile mani oluyorlar ve yüzer maniler çıkıyor.

Cevab: Bu dünya ibtila ve imtihan dünyasıdır. Manilerin çoğalması iş başında olanları ürkütmemeli, belki men ve takip vazifesi olanların içinde ve bu vesile ile uyanacaklar ve imana taraftar olacaklar bulunacaktır. Zahiri çirkinlik içinde gizli güzellikler bulunduğuna kıyasen bu yolda tenevvür edenler olmuşlar. Bu halin devamı İlahi Rahmetin muktezasıdır.

El Baki El hubbi fillah, Muhibbi Muhlisiniz

İbrahim Hulusi

Orjinali indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 155) GÖZÜ İBRETE BAKTIRMAKLIĞIMIZ LAZIM GELİR başlıklı makalemizde gecekondu ve namaz hakkında bilgiler verilmektedir.