162) RÜ’YET-İ CEMALULLAH

162) RÜ’YET-İ CEMALULLAH

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sual: Mirac’ın Dördüncü Meyvesinde; Rü’yet-i Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mü’mine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir. Rü’yet-i Cemalullah Cennet’te ne şekilde oluyor?

Cevab: Rü’yet-i Cemalullah en hakikatlı, en sevindirici, en mes’ud oluncak bir halettir. Tafsiline imkân yoktur. Dünya gözüyle görmek, akıl ile anlamak mümkün olmayacağını ayet-i kerime beyan etmektedir. Sure-i en’am 103. Ayete bakılsın.

Sual: Mirac’ta Resulullah (S.A.V)’in Allah’ı görmesi ne şekilde oluyor?

Cevab: Mirac’ta Peygamberimiz (S.A.V)’in Allah’ı görmesi ve ahirette ümmetinden bazılarının bu saadete nail olacaklarının tebşir buyurulması bir hakikattır. Tarifine imkân yoktur. Allah ve Resulü bilir.

Sual: “Ve celal ile kalktığı vakit, Kamer’i parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir ve cemal ile döndüğü vakit, âb-ı kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zâtın bir tek eli, böyle acib mu’cizata mazhar ve medar olsa; o zâtın Hâlık-ı Kâinat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler, ne kadar bahtiyar olacakları, bedahet derecesinde anlaşılmaz mı?..  Celal ve cemali ele tahsisinin ve biatı ele rapt ettiğinin sebepleri nedir?

Cevab: Fiildeki celal ve cemal Hz. Peygamberin (S.A.V)’in mübarek eli ve parmağı ile zuhura geliyor. Yani Şakk-ı Kamer celal ve azamet sahibi Allah’ın işidir. Habibinin mübarek parmağının işareti o celalin zuhura gelmesi demektir. Mübarek parmaklarından eser-i Rahmet olarak suların akması; Rahim isminin âlemlere rahmet olarak halk buyurduğu Habibindeki tecellisidir, demektir. O mübarek elle biat eden Sahabe-i Kiram’ın pek yüksek derecelerine işarettir.

El Baki, Elhubbifillah, Muhibbi Muhlisiniz

İbrahim Hulusi

İndirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 161) HİLAFETİ KÜBRADAN MAKSAT NEDİR? başlıklı makalemizde calut, emanetikübra ve hilafetikübra hakkında bilgiler verilmektedir.