19) ÇOK EHEMMİYETLİ 9 SUALE VERİLEN CEVAPLAR!

19) ÇOK EHEMMİYETLİ 9 SUALE VERİLEN CEVAPLAR!

Suallerinizin cevapları:

 1. Eserlerden istifade için; Bunlar Kur’an’ın tefsirleridir. Hürmet ve edeple okumak, dinlemek ve manaları anlamaya çalışmak yani tefekküre ehemmiyet vermek lazımdır.
 2. Siyasetle iştigal etmek değil, belki düşünmesinin bile zarar vereceğini hesaba katarak, bu işi iştihalılara bırakıp hizmete devam azmi ile fikirleri temizlemek ile içimize girmiş siyasi fikirlerin tesirinden kurtulmak mümkün olur kanaatındayım. Bu zaman inziva zamanı değil cemaat zamanıdır, yani herkes başının çaresine bakmak, şahsi uhrevi kazanca ehemmiyet vermek değil “İnsanların hayırlısı insanlara faideli olandır” mealindeki hadisin iktizasınca, insanlara faideli olmayı, yalnız kendisi için manevi kazanca tercih etmek. Bizzat veya taraftarlarla ihlas düsturlarına uygun hareketle mütefekkirane okumak ve sohbet etmek demektir.
 3. “Risale-i Nur kâfidir” demek başka eserleri okumamak demek değildir. Onlar bu asrın ihtiyaçlarını temine kafidir. Başka faideli eserlerden de istifade olunmak da bir mahzur yoktur. Şu şart ile ki, o eserler Nur’ların yerine konulmayıp Nur’lardan daha çok istifade etmeye yardımcı kabul edilmelidir. Nur’lar hariçte nur aratmaz, hariçte nur arayanlar güneş yerine mum ışığı bulurlar.
 4. Kur’an’ın mana ve mealini öğrenmek için Arabça okumak çok uzak yerden ab-ı hayat, tiryak ve iksir getirmeye kalkmak demektir. Bu zamanın bilinmesi zaruri ilim ve marifetini elde etmeye Nur’lar kâfidir.
 5. Namazda huzurun çaresi: Namazın mahz-ı lütuf olarak Allah’ın huzuruna kabul edildiğimizi düşünmek, O’nun kelamı ile O’nun huzurunda mükâleme ve muhatebe etmekte olduğunu düşünmek ve (Na’büdü) nun’una giriş ve çıkış dersini o huzurun teminine vesile yapmak ve me’yus olmadan bu esaslara sadık kalmakta ne kadar ilerlenirse o kadar huzurda terakki edeceğimize inanmak ve muvaffak olmayı Erhamürrahiminden niyaz etmeyi, bu emele ermek için bir çaredir, tavsiyesinden daha ileri bir çare düşünemiyorum. Arayan bulur, meseline göre aramaya sabırla çalışmak Rahmet-i İlahiyyenin tecellisine medar olur İnşallah derim.
 6. Şirk-i hafiden kurtulmak çaresi: Fetva ile amele değil, takva ile amele ehemmiyet vermek. Yani; ruhsatla değil, azimetle amel etmek ve vasıtalara, sebeplere bir perde nazarı ile bakmak. İhlaslı yani Allah rızasını kazanmayı, halkın rızasını kazanmaya her halükarda tercih etmekle İnşaallah şirk-i hafiye girilmez, girilmişse kurtulunabilinir.
 7.  (  ‌لاَ مَعْبُودَ اِلاَّ هُوَ‌ ‌لاَ مَقْصُودَ اِلاَّ هُوَ‌   ) La Mabude illa Hu, La Maksude illa Hu’nun izahı: Mabud-u Mutlak ve Maksud-u Bilhak Allah’tır demektir. Başkaları ne olurlarsa olsunlar hakiki Mabud ve Maksud olamazlar. Bu kelamların izahlarına da bu kadarcık beyan kâfidir.
 8. İktisada muvaffak olmak için çareler:
 • İktisad dersini iyi anlayıp tatbik etmelidir.
 • Herkes kendisinden daha muhtacı düşünüp, kendisine verilen nimete şakir olmalıdır.
 • Helal dairesindeki kazanca ve keyfe kanaat etmeli, harama ve haram muamelelere girmekten sakınmalıdır. Ve yorgana göre ayak uzatmalıdır.
 • Kendisinden daha varlıklılara bakıp elindeki nimeti küçük görmemelidir.
 1. Faizsiz, emaneten parayı bankaya koymak bu zamana göre bir ihtiyati tedbir ve ehven-i şerdir. Emniyetli helal ticaret ve kazanç varsa tercih edilmelidir.

 

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 2) ALVARLI MUHAMMED LÜTFÎ EFENDİNİN MEKTUBUDUR başlıklı makalemizde Alvarlı, efehazretleri ve Muhammedlütfi hakkında bilgiler verilmektedir.