2) ALVARLI MUHAMMED LÜTFÎ EFENDİNİN MEKTUBUDUR

2) ALVARLI MUHAMMED LÜTFÎ EFENDİNİN MEKTUBUDUR

التوفيق من اللّٰه  اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ يَا أَخِى فِى اللّٰهِ اَعَزَّكَ  اللّٰهُ  فِى الدَّارَيْنِ  اَعْطَكَ  اللَّهُ مَا تَطْلُبُ  مِنَ اللّٰهِ

Dest-gîr’in dâreynde, Hazreti Allah ola

Pîşrevin Nûr-i hüdâ, feyz-i Resûlullah ola.

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى

Bediüzzaman nâmıyla teşehhür eden, Zâtı âl-i kadrin, himmet-i merhametle­rini hakk-ı âcizânemde celb etmeniz, dünya ve mâfiha değer.

Yâdigâr-ı Fahr-i Âlemdir o zat, bu ümmete,

Nâil ettin dû dîdem sen bizi, bu himmete,

Kaddesallahu sirrehu ve ahsenehu birrehu

Bu meydân-ı hidayette nice bir şîr-i ner var

O Zât-ı âli kadr-veş bize bugün siper var.

Cenâb-ı Zülkerem, O Zât-ı Muhte­remin ömr-i zî saadetlerini bu Ümmet-i Muhammed’e sâyebân olması için, lü­tuf-u kere­miyle uzun ömürle muammer buyursun ve sizler gibi bir yâr-ı Sâdı­kın sıdk-ı sadâkatini müzdâd ederek, o Zâtın feyzinden istifade etmeye müyes­ser buyursun, âmin!

Yâr-ı vefâdarım, muhabbet-i ik­tisârım Hulûsî Bey!

Ba’desselam vedduâ:

Cümle ihvan-ı îmaniyle beraber cânâ seni dilşâd ede, Hazret-i Hak nur-ı basar.

Bu tarafta olan ihvân-ı din, sizin sela­mınızı müteşekkirâne aldıkları gibi, o Zât-ı âli kadrin de göndermiş olduğu merhamet-i selamlarını can beraberi kabul etmişlerdir.

Muhammed Lütfî,

(Rahmetullahi Aleyh)

Orjinalini İndirmek İçin Tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 6) BEŞİNCİ MEKTUB (TAMAMI) başlıklı makalemizde Beşinci mektub tamamı ve Beşincimektub hakkında bilgiler verilmektedir.