2) RAMAZAN DUASI

2) RAMAZAN DUASI

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبَ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı mutlak Hazretleri cümlemizi idraki ile müşerref olduğumuz Ramazan-ı mübarekin gündüzlerini tam ve kâmil oruç tutmakla ve gecelerini teravih namazı ve sair ibadetlerle ihyaya muvaffak eyleye ve her gecesinde leyle-i kadir sevabı almak mümkün olan bu mübarek ay hürmetine yurdumuzu ve sair İslam memleketlerini kaht ü galâ ve şematet-i  a’da ve sair semavi ve arzi mesaibden muhafaza eyle.

Gadre uğramış, zulüm görmüş, hürriyetlerini kaybetmiş veya hürriyetlerini kaybetmek ihtimali ile karşılaşmış din kardeşlerimizi nihayetsiz lütfu ile halas ve muhafaza eyleye. Ehl-i imanın bütün hastalarına acil şifalar, dertlilerine devalar, yolcularına selametler, borçlulara borç eleminden kurtulmalar müyesser eyleye.

Hadd-i büluğumuzdan bu zamana kadar işlediğimiz büyük ve küçük bütün günahlara ciddi pişmanlık duyarak Rabb-i Rahîmimize iltica etmekle afv ve mağfiret-i İlahiye nail olmak cümlemize tevfik eyleye. Âdem (a.s) zamanından bu zamana kadar dar-ı fenaya intikal etmiş ehl-i imana ve bütün geçmişlerimize rahmet ve evlatlarımıza sabah-ı haşre kadar tarîk-i müstakimde hidayetler müyesser eyleye.

Şahsi ve içtimai hayatımızda iman, İslam dairesinde amellere muvaffak ederek bizleri ve efrad-ı ailemizi ve tekmil din kardeşlerimizi salah-ı hal ile müzeyyen ve rahmet-i İlahiyeye layık eyleye. Surî ve manevi bütün müşküllerimizi hâl ve âsân eyleye. Rabb-i Rahimimiz bu mübarek ayın orucu ile hayvani ve şehvani emellerden kurtararak melek evsafına yaklaştırarak Ramazan’dan sonrada nihayetsiz lütuf ve keremi ile bu hali muhafaza etmek cümlemize nasip ve mukadder eyleye.

Vadelerimiz hitamında ol kelime-i münciye-i mübareke ki buyurun

اَشْهَدُ اَنْ لآَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ

ile ihtitamlar nasip ve şefaat-ı Ahmediyeye (A.S.M.) mazhar eyleye. Cennet ve Cemaliyle taltif buyuracağı kulları zümresine cümlemizi idhal ve nimetini itmam eyleye. Âmin.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّايَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ ٭وَالْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 5) M. SUNGUR AĞABEYİN 1977'DE YAZDIĞI MEKTUBUDUR. başlıklı makalemizde evladımanevi, Hulusibey ve mustafasungur hakkında bilgiler verilmektedir.