20) NURLAR İLHAM MAHSÜLÜMÜDÜR, BAŞKA ESERLERİ OKUMAK, NURCU TABİRİ, SOLCU VE ANARŞİSTLERE KARŞI TAVR-I HAREKET NASIL OLMALIDIR, CEVAPLARI

20) NURLAR İLHAM MAHSÜLÜMÜDÜR, BAŞKA ESERLERİ OKUMAK, NURCU TABİRİ, SOLCU VE ANARŞİSTLERE KARŞI TAVR-I HAREKET NASIL OLMALIDIR, CEVAPLARI

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

DÖRT SUALE CEVAPTIR!

Birinci sual: Risale-i Nur bir ilham mahsulü müdür?

El cevap: Ekseriyetle ilhamdır. Sünuhat-ı Kalbiyedir. (Kalbe gelen ma’nalardır.)

Delillerden bazıları:

 • Merhum Üstadın bizlere, Siz bilerek çalışıyorsunuz, Ben şuurum taalluk etmeden istihdam ediliyorum.
 • Kur’anın bütün surları yıkılmıştır. Kur’an tek başıyla kendini müdafaa ediyor.
 • Bir mesele-i İmaniyye kalbe gelse bakarım iki yüz ayet birden imdada geliyor, yani gönderiliyor demesi.
 • Yanında Kur’andan başka hiçbir dini eser yok iken bu harika eserlerin yazdırılması.
 • “Yalnız bir defa mühim bir tefsire müracaat ettik, onda da hata ettiğimizi anladık. Sana Kur’an kâfidir, ihtar edildi buyurması.”
 • Bir eseri yazdırırken o eserin kaç kısım, mebhas, nokta, nükte, mesele, şule, şua, remz…gibi sayılarının başlangıçta söylenilmesi.
 • En kıymetli eserlerin hasta olduğu zamanlarda yazılmış olması.
 • On dokuzuncu Mektuptaki üç yüzden fazla Hadis’i yazdırırken yanında Hadis kitabı bulunmadığından hataya düşmek ihtimalinden endişe ettiği bilahare asılları ile karşılaştırıldığında yalnız bir yerde hata gördüğü halde tetkik edince o kitabın yanlış doğru cetveline göre düzeltilmediği ve kendi yazdırdığında hata olmadığını hamd ederek beyan eylemesi.
 • İleride gelecek tehlikeleri sezerek daha onlar gelmeden uyarıcı irşadlarda bulunması, NURLARIN İLHAM MAHSULÜ OLDUĞUNA ŞÜPHE BIRAKMIYOR.

İkinci Sual: Risale-i Nur’u okuyan bir Müslüman başka eserleri okuyabilir mi?

El cevap: Evet okuyabilir. Faydalanabilir. Risale-i Nur’un kendisine tam açılmayan manalarını anlamaya yardımcı yapabilir. Amma onları Risale-i Nur’un yerine okuyamaz. Çünkü Risale-i Nur Kur’anın malıdır. Faydalanılan eserler sahiplerinin maddi saylarının semereleridir. 

Üçüncü Sual: Nurculuk ismine neden ihtiyaç duyulmuştur. Hâlbuki Nurcu ismi ekseri insanları korkutuyor?

El cevap: Nurculuk tabirini bundan yirmiüç sene evvel duymuştum. İlkin kimin söylediğini bilmiyorum. Amma bana hoş bir tesir yapmıştı. Bundan oniki yıl evvel Üstadla son mülakatımızda bir mektubu beraberce okurken Nurculuk tabiri geçince, bu tabir şimdi çok hoşuma gitmiyor. İnsafsız insanlar bundan da başka mana çıkarıyorlar. En iyisi Risale-i Nur şakirdi denilmeli buyurdu.

Dördüncü sual: Risale-i Nur Talebesi bir gencin solculara, anarşist hareketine karşı tavr-ı hareketi ne olmalıdır?

El cevap: Bu gibilerle temas edilip hastalığı teşhis edilmeli.

 • Ayağı tam kaymamışsa, yani temayül halinde ise o meylin vahim neticesini yumuşak dille anlatıp onu kurtarmaya çalışmalı.
 • İçine düşmüşse, ya düşmüş fakat kötülüğünü anlamış da kurtulamıyorsa, buna fikren ve eserleri okuyarak veya okutarak yardım edilmeli.

Eğer düşmüş halinden memnun ise yalnız rikkat-i cinsiyeden gelen şefkatle kurtulmasını Rahmet-i İlahiyeden niyaz etmeli. Dilerse Allah ya musibet veya başka müessir yolla onu kurtarabilir diye inanmalı. Size ve umum alakalı zatlara binler selam eder. Hayır dualar beklerim

                                                                                                        El Baki El hubb-u fillah,

İ. Hulusi YAHYAGİL

Orjinal belgeyi indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 7) MİRAC SÖZ'ÜNÜN HULUSİ BEY'E HİTABEN YAZILDIĞINA DAİR ÜSTADIN MEKTUBU başlıklı makalemizde Miracsözü; hakkında bilgiler verilmektedir.