3) KADİR GECESİ DUASI

3) KADİR GECESİ DUASI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَا ْلعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ

وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ اَجْمَع۪ينَ

YÂ RABB-ÜL ÂLEMİN! Ramazan-ı Şerifin, Leyle-i Kadr’in, Kur’an’ı Hâkimin, İsm-i a’zamın, Habib-i Ekremin ve âl ve ashab ve ümmehat-ı müminin olan ezvac-ı tahiratın rıdvanullahi aleyhim ve aleyhinne ecmain ve sair enbiya-yı izam selavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim hazerâtının, melaike-i mukarrebinin, sıddıkîn, şüheda, salihin, müctehidin, evliya-yı arifin, meşayih-i kâmilin, ağniya-i şakirin ve fukara-i sabirinin hürmetine, âcizane kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçları ve sair ibadetlerimizi lütfunla, kereminle ve fadlınla kabule karin eyle. Bu mübarek ayda kalplerimizde uyandırdığın ibadet ve taat iştiyakını Ramazan’dan sonrada eksiltmeden devam ettir.

YÂ İLAH-EL ÂLEMİN! Hadd-i büluğumuzdan bu ana kadar büyük, küçük, şahsi ve içtimai bütün günahlarımızdan ciddi pişmanlık duyarak ve bir daha işlememeye tevfik ve medet senden dileyerek huzur-u izzetine geldik, el açtık yalvarıyoruz. Bizleri akraba ve taallukatımızı ve bütün müminleri mağrifetine mazhar eyle, tövbelerinde sabit eyle, nefse, şeytana uymaktan hıfz eyle, hallerimizi hayr ile islah ve işlerimizi razı olacağın şekilde güzel eyle.

YÂ EKREM ÜL EKREMİN VE YÂ ERHAMERRÂHİMÎN!  Af edicisin, afvı seversin. Hepimizin geçmiş büyük,  küçük bütün günahlarımızı afv-ı mağfiret eyle. Kötülüklerimizi

 يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ sırrına mazhar eyle. Harici ve dâhili din düşmanlarının Müslümanlığa ve İslam âlemine, aziz vatanımıza müteveccih ve mütecaviz niyetlerini kendi aleyhlerine tahvil eyle. Dünyayı saran dinsizlik afetinden İslam âlemini ve yurdumuzu halâs eyle. Bu afeti memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytandan ders alarak ehl-i imana saldıran zalimleri حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ diyerek izzet ve azametine havale edip, senin kudretin her şeye yettiğine ve yeteceğine kat’i suretle inandığımız halde diyoruz ki: YÂ RABBENA, YÂ İLAHENA, YÂ NASİRENA! Bu zalimlerin şerlerini, zulümlerini izzetine layık bir surette def’ ü ref’ eyle.

YÂ ERHAMERRAHİMİN! Bizleri ve bütün ehl-i imanı fakirlik, hakirlik ve borçluluk eleminden ve diğer güç yetmez, tahammül olunmaz, görünür, görünmez her türlü musibetlerden nefis, cin ve ins ve cinni insi şeytanların şerlerinden muhafaza eyle.

Hastalarımıza ve bütün müminlerin hastalarına acil şifalar, borçlularına kolaylıkla borçlarından kurtulmalar. Bizlere ve evlad-ü ahfadımıza ve bütün taallukatımıza ve ehibbamıza saat-i kıyamete kadar Kur’anın sönmeyen nuru altında tarîk-i müstakimde hidayeti tevfik eyle, azıp sapanlardan eyleme. Yolcularımıza selametler, alelhusus fariza-i haccı ifaya niyet eyleyen müminlere kolaylıklar halk eyle. İsrail adı altında mukaddes İslam yurduna yerleştirilen ve Mescid-i Aksa gibi Müslümanların mukaddes yerini işgal eden kavm-i Yahudu ve hâmilerini târumâr eyle. Bu zelil kavme mukavemet edemeyecek derecede Kur’an ahkâmına yabancı kalıp dinsizlik rejiminin merhametine sığınacak derekeye düşen Müslüman devlet ve milletlerinin kalplerini iman ve Kur’an Nuru ile tahkim ve düştükleri bu günkü halden tahlis eyle. Esaret hayatı yaşayan din kardeşlerimize feci ve şeni’ tecavüzlerde bulunan ehl-i küfrü müşevvikleriyle beraber kahreyle. Ecnebi memleketlerdeki din kardeşlerimizin ve bizlerin kalplerini muhabbetullah, muhabbet-i Resulullah ve muhabbet-i Kelamullah ile takviye ve teshir eyle. Şu meclisimizden RUH-U SEYYİDİL MÜRSELİNİ haberdar eyle. Bu hayatta ziyaretler ve sünnet-i seniyyesine tebaiyetler ve ol kelime-i mübareke-i münciye olan:

اَشْهَدُ اَنْ لآَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ  diyerek

لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ tebşiratına layık gördüklerin zümresine ve yevmi haşirde liva-yı Muhammedi altında cem ederek şefaat-i aliyelerine mazhar buyuracağın kullarına YÂ İLAHENA bizleri idhâl eyle.

YÂ İLAH-EL ÂLEMİN VE YÂ HAYRENNASİRİN! Bizleri, analarımızı, babalarımızı ve bütün geçmişlerimizi meşayih ve üstadlarımızı,  akraba ve taallukatımızı, komşularımızı, bizlere iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden hayır dua isteyenleri ve haksız yere hürriyetlerini kaybeden din kardeşlerimizi ve diğer musibete düşmüşleri nihayetsiz lütfuna, rahmet ve inayetine mazhar eyle.

Memleketimizi ve diğer Müslüman memleketlerini her türlü afat-ı arziye ve semaviyeden, sâri hastalıklardan ve düşmanlarımızı sevindirecek kötü hallerden, tecavüzkâr radyo dili ile ehl-i imanı üzmekten hoşlanan şerirlerden ve her türlü şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Devlet adamlarımızı din, iman ve Kur’ana hâdim eyle ve hayırlı işlerde muvaffak eyle. Ordularımızı karada, denizde ve havada düşmanlarımıza galip ve daima mansur ve muzaffer eyle. Bu duamıza âmin diyerek katılan zevatı ve bütün geçmişlerini dünyada selamet, kabirde istirahat, haşirde şefaat, Cennet-ül Firdevste ebedi ikamet ve Cemal-i baKemal-i İlahiyi müşahadeye nailiyetle hakiki ve ebedi mesut edeceklerin arasına nihayetsiz rahmetinle idhal edip nimetini itmam eyle. Amin.

Azametü Hüda ve icabet-i dua için tekbir

     ٭  اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لآَ اِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَعَلٰى جَم۪عِ اْلاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِينَ ٭ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّايَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ ٭وَالْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ اَلْفَاتِحَةْ مَعَ الصَّلَوَاةُ٭

Hulusi Yahyagil

 

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

 

Bir önceki yazımız olan 3) RAMAZAN HUTBESİ-2 başlıklı makalemizde Hulusibey ve ramazanhutbesi hakkında bilgiler verilmektedir.