30) İHLASA NİYET

30) İHLASA NİYET

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

16.08.1973

Ahiret Kardeşim!

Bazı meşgale mektubunuzun cevabını geciktirdi, kusura bakmayın.

Sorularınıza cevap:

Sual 1. Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucb, riya ve gösteriş iledir.

Cevap 1. Niyet ihlasa, yani Allah rızasına dayanırsa o hayrat ve hasenat indallah makbul olur. Halkın rızası için olursa fasittir, hayatsızdır.

Sual 2. Fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyetin esası ikinci bir şuur ve niyet ile inkita’ bulur.

Cevap 2. İnsanın yaradılışında vicdan denilen, iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilikten lezzet, kötülükten elem alan duygu vardır. Fıtratın selim oluşu bunu icab ettiriyor. Vicdanı bozulmamış kimse şuur ile bunu hisseder. İnsan eğer fıtratına muhalif olarak ikinci şuurla halkı razı etmeğe ve kazib şöhrete meyil ederse başında iyi olan niyeti inkıtaa uğrar, böylelikle iyi niyetin ölümüne sebep olur.

Metindeki mesela ile başlayan esasın dikkatle okunması, sualin cevabını vermektedir. Mesela: İçtimai hayatta mütevazi kimselerin methine, mütekebbirlerin kötülemesine bakarak ahlakını düzeltmek yerine, bende tevazu’ göstereyim, tekebbür etmeyeyime heveslenen kimse, alıştığı kötü ahlakını niyeti ile düzeltemez. Bunun gibi sun’i olarak feraha niyet ile ferahlık ele geçmez. Keza yapmacık tarzındaki gamlı ve kederli görünmek de müdekkik insanların gözünden kaçmaz. İnsanlığını gaib etmemiş, selim fıtratını bozmamış mü’min ve müslim kimse mütevazi’ olur. Tekebbür Allaha yaraşır. Kibirliliğe heveslenmez. Tevazu, tekebbür, ferah, gam ve keder niyetle elde edilmez. İnsan ferahlanacak şeyden ferahlanır. Gam ve kedere maruz kalabilir. Ferahlandıracak şeyde Rabb-ı Rahimine şükür eder. Gam ve keder de Allah’ın Rahmetine itimat ve istinad ederek sabra gayret edip ye’se düşmez.

Yolcunuz kız olursa Züleyha koymanızı re’yinize havale ederim.

Size, efrad-ı ailenize Rahmet-i ilahiden iyi hayat, umum din kardeşlerimize de selam ile saadet-i dareyn temenni eylerim. Hayır, dua beklerim.

اَلْبَاقِى اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ

Muhlisiniz

İ. Hulusi Yahyagil

Dikkatli yazamadım, inşallah okuyabilirsiniz. Yeni lügat 579. Sahifedeki vicdan lügatına bakılması münasip olur.

(Muhittin Naralan’a gönderilen mektuplardan)(Naşir)

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 29) SARIKLI GENÇ VE ÜSTADIN VAZİFESİNİ DEVRALMAK HAKKINDA başlıklı makalemizde sarıklıgenç; üstadınvazifesinidevralmak; hakkında bilgiler verilmektedir.