32) BİR YERDEKİ YOK NAĞMENİ DİNLEYECEK BİR GUŞ

32) BİR YERDEKİ YOK NAĞMENİ DİNLEYECEK BİR GUŞ

Aziz Kardeşim,

Mektubunuzu okuttum, dinledim. Gayri ihtiyari bu mübarek cemaat-i İslamiyenin aldığı acıklı duruma karşı اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ demekle duygularımı ifade etmek istiyorum. Bizim İHLAS düsturları dışında ve Üstadımızın emirleri haricinde olan işlerle meşgul olmaya vaktimiz yoktur. Bildiğiniz gibi SİYASETTEN ve SİYASİ FİKİRLERDEN nefret etmekteyiz. Fakat bir zümrenin veyahut bir gazetenin naşir-i efkârı olmaya da vakit ve zamanımız yoktur. Bizi yakinen tanıyanlar her türlü şaibeden ari, ihlas ile hizmet-i İmaniye ve Kur’aniye ye devamı esas tuttuğumuzu bilirler. Siyaset için mübtelalara yalnız seçim zamanında konulacak sandıklara hislerini verecekleri reylerle göstermelerini tavsiye ederiz. Fakat kimseyi kendi fikrimize meylettirmeye de asla uğraşmayız. Benim hususiyetime gelince artık yarım adam vaziyetine gelmişim. Kabir kapısına çok yaklaşmışım. İman dairesinden uzak, sermayesi siyaset, yalan propaganda mahiyetinde olan şeylerle meşgul olmak değil, dönüp bakmak dahi akıldan, şuurdan, idrakten mahrumiyetim demek manasınadır.

Söyleyecek başka sözüm yoktur. Herkes vicdanının sesiyle, İmanının nur’uyla tarik-i müstakimden ayrılmamalı, aldanmamalı, kanmamalı, nakd-i ömrü boş şeylere ve boş yerlere sarf etmemeli tavsiyesiyle cevabıma son verir, her halde inayet ve Rahmet-i İlahiyye altında bulunmanızı, lüzumsuz münakaşalardan hakikata yanaşmıyanları aldığınız derslerin ışığı altında yola getirmeye de uğraşmamanızı tavsiye ederim.

El Baki Hüvel Baki,

    Muhibb-i Muhlisiniz, H. Yahyagil

(imza)

Hususi tavsiyem ise:

Bir yerde ki yok, nağmeni dinleyecek guş

Tazyi’i nefes eyleme, tebdil-i mekân et.

Sohbet-i İmaniye ve Kur’aniyeyi onlarla yapamıyorsanız siz kendi fikrinize uygun bulunanlarla az da olsa (en az üç kişi) beraber bulunarak dersleri yapın. Diğerlerine de adavet değil, onlarla da selamlaşın. Her hizib kendi arasında ferahlanır. Kendisi gibi düşünenlerle beraber bulunabilirler.

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 31) AYN-İL İNAYETİ SALAVAT-I ŞERİFESİ HAKKINDA başlıklı makalemizde aynilinayeti; salavatışerife; hakkında bilgiler verilmektedir.