3)ÜSTAD’DAN SIDDIKIYET DERSİ

3)ÜSTAD’DAN SIDDIKIYET DERSİ

Üstad’dan Sıddıkiyet Dersi

Hulusi Bey; Bir defa böyle yanında bulunduğum vakitte, Allah rahmet etsin hepsi gittiler, Şamlı hafız vesaire hepsi Mustafa Çavuş, Abdullah Çavuş, Sıddık Süleyman onlara şu suali sordu:  Dedi “Abdülkadir Geylani Hazretleri şimdi burada hazır olsa, o vaaz ederken bazı cemaatin üzerinde uçarak vaaz ederdi. Vaazını uçarak yapardı. Şimdi o hazır olsa yine sizin başınızda uçarak dese ki Said’i dinlemeyin, Said’in sözlerine ehemmiyet vermeyin. Ne yaparsınız?” Sual, ehemmiyetli sual. Hatırayı nakil et diyorlar. İşte ben zamanı geldiği zaman söylüyorum. Hatıranı nakil et. Onlar dediler: “ Biz bu sözlerden vazgeçmeyiz.” “Haah” dedi, “Benimde sizlerden beklediğim budur.” Yani bu farz-ı muhal, bak şurada yazıyor ya bu zamanda Abdulkadir-i Geylani  (R.A.), Şah-i Nakşibent (R.A.), İmam-ı Rabbani (R.A.) gibi zevat bu zamanda hazır bulunsalardı, en ziyade neyi tavsiye edeceklerdi? Hakaik-i imaniyenin inkişafına yarayan şeyleri tavsiye edeceklerdi. Şimdi tasavvur etsen, birisi böyle üzerimizde uçsun, oda kendisi de Abdülkadir Geylani’yim diye şey etse şunlarla meşgul olmayın. Biz dediler “Bundan vazgeçmeyiz.” İşte o zaman aynı şeyi söyledi. “Benim de sizden beklediğim buydu.” Muhatap onlar, bende o sofrada oturanlardanım. Bizde müstemi mevkiindeyiz. Evet, şimdi bunlar bir hatıra. Böyle bir zat eğer hazır olsa zaten bunu demez ki. Bu işi bırakın, onu dinlemeyin. Fakat ehli dünya, ehli gaflet, ehli küfür, ehli nifak, Şeyh-ül İslam Sabri Efendiyi sekiz sene sonra kabrinden kaldırdılar. Tühfet-ül reddiye namı ile bir hezeyan mecmuasını yazdırdılar. Sekiz sene sonra. Ölmüş olan, Mısır’da ölmüş olan eski Şeyh-ül İslamlardan Sabri Efendiyi kaldırdılar ona dediler ki yani bunu dinlemeyin. Bunlara ehemmiyet vermeyin. Bunlar matbu olarak bize geldi. Mit mi diyeyim ne diyeyim işte o gibi şeyler, alttan alta bunları yani şu nuru söndürmek nurun mesleğine Lütf-u İlahi ile girmiş olanları o meslekten soğutmak için her çareye tevessül ettiler. Lillahilhamd onların emekleri zayi oldu. Allah nurunu söndürtmedi bu kafirlere, belki nuru devam ediyor. Memleketimizden sıçradı ecnebi memleketlerinde daha hararetli mesai yapılıyor.

Bir önceki yazımız olan 2) İMAM-I RABBANİ – İMAM-I GAZALİ GİBİ BİR İMAMIM başlıklı makalemizde üstadbendeimamım hakkında bilgiler verilmektedir.