6) MEVLİD GECESİ DUASI

6) MEVLİD GECESİ DUASI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

وَا ْلعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ اَجْمَع۪ينَ

Erhamürrahimin olan Rabbimiz okunan Mevlid-i şerifi ve Kur’an-ı Hâkim-i ve salat-ü selamı dergâh-ı izzetinde kabule karîn eyleye. Hâsıl olan ecr-ü mes’ubatı evvelen, gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, iki cihanın serveri, şefiimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin mübarek, mualla ve mukaddes Ruh-u saadetlerine ihda eyledik, Rabbimiz vasıl eyleye. Ruh-u şeriflerini cümlemizden hoşnud, vesile-i şefaatı üzerimizde saye-ban eyleye. İnd-i Resulullahda makbuliyet ve mahbubiyet müyesser eyleye. Sair enbiya-yı izam ve Resul-ü Kiram Aleyhimüsselatu vesselam Hazeratının ervah-ı şeriflerine ikram eyleye. Âl, Ezvac-ı tahirat ve Ashab-ı güzin ve Ensar-ı muhacirin, Tabiin, Eimme-i müçtehidin, rıdvanullahi teala aleyhim ecmain Hazeratının ruhlarına ikram eyleye. Evliya-yı Arifin, meşayih-i kamilin, fukara-i sabirin, ağniya-i şakirin, âba, ecdat, ümmahat ve akraba ve taallukatımızdan, üstadlarımızdan, komşularımızdan, din kardeşlerimizden bize iyilik edenlerden, bizden hayırlı dua isteyenlerden ve Âdem Aleyhisselam zamanından bu zamana kadar ahirete intikal etmiş olan umum müminlerin ruhlarına isal eyleye. Taksiratlarını afv eyleye. Bu cemiyetimize sebep olan zevat ile iştirak edenlerin sa’ylerini meşkûr, günahlarını mağfur, düşmanlarını makhur eyleye. Evlatlarımızı iman ve İslam yolunda sabit ve amal-i salihaya muvaffak ve hayr-ul halef eyleye. Suri ve manevi müşküllerimizi hal ve asan eyleye. İzzet ve azamet sahibi Rabbimiz, yurdumuzu fesat yuvası haline getirip içinden yıkmak isteyen hainleri ve umum din düşmanlarını Kahhar ismin hürmetine mahv-u perişan eyleye.

Vüs’at-ı Rahmet sahibi Rabb’ımız yurdumuzu ve sair İslam diyarını semavi ve arzi her türlü afat ve mesaibden Hafîz ismi hürmetine muhafaza eyleye. Felaketzedelerden hayatını kaybedenleri şahadet mertebesiyle taltif ve hayatta kalanlarına sabr-ı cemil ve ecr-i cezil ihsan eyleye. Ömrümüzün tamamında

اَشْهَدُ اَنْ  لآَ اِلٰهَ اِلاّٰ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

İle ihtitamlar nasip ve müyesser eyleye. Bütün hastalara acil şifalar, borçlulara borç eleminden kurtulmalar. Yolculara selametler ve cümlemize dareynde saadet ve selametler ihsan eyleye. Cennet ve Cemaliyle müşerref eyleyip haklarımızda nimetini itmam eyleye. Amin.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّايَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ ٭وَالْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ اَلْفَاتِحَةْ مَعَ الصَّلَوَاةُ٭

Orjinal belgeyi indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 7) MUHABBET HAKKINDA HUTBE başlıklı makalemizde muhabbethutbe hakkında bilgiler verilmektedir.