66) KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR.

66) KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Uhrevi kardeşim.

30 Nisan tarihli mektubunuzu dün aldım.

Evvelen: Bilmukabele selam ve dualar eder, Allah’ın hıfz ve emanında olmanızı dilerim.

Sâniyen: Her vesile ile izhar ettiğiniz muhabbete müteşekkir olduğumu bildirir, Allah her zaman sizden razı olsun. Dünyevi ve uhrevi bütün murad ve maksutlarınıza nail eylesin, âmin.

Sâlisen: Sureten beraberlik çok ehemmiyetsizdir. Bilirsiniz ki, “Kişi sevdiği ile beraberdir” manasındaki Hadis-i şerif bu husustaki ümitlerimizi kuvvetlendirmekte ve yeter derecede teselli etmektedir. Hem mademki bu hayat fanidir, ister istemez ebedi âleme gidiliyor ve gidilmektedir. Bu fani âlem ahiret âleminin mezraasıdır. Burada ki Allah için muhabbet, ebedi hayatta daimi meyveli bir cennetin ağacı olacaktır. Ve mademki; muhabbetimiz Allah rızası içindir, endişe etmek, rahmet-i İlahiden ümit kesecek gibi davranmak elbette münasip değildir. Nefis kusurlu görülürken, ilahi rahmetten me’yus olmak yani, Rahmet-i İlahinin sonsuzluğundan şüpheye düşecek bir hal almak doğru olmaz. اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِ  yani, kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Hadîs-i kudsîsi bize yetmez mi?

Râbian: Münasebet gelmişken Üstad Hazretlerinin 32 sene evvel bana yazdıkları mektupta şöyle denilmiş idi. “Halis ve Allah için münasebet ve uhuvvet, zaman ve mekânla mukayyet olmaz. İki hakiki dost için bir şehir, bir memleket, küre-i arz, dünya, belki âlem-i vücud bir meclis hükmündedir. Böyle dostluk ve kardeşliğin firakı yok hep visaldir. Fani, mecazi, dünyevi dostlukların sahipleri firakı düşünsün bize ne…”  bu emre göre inşallah aramızdaki münasebet ve uhuvvet bizi zaman ve mekanla ayıramaz ve ayırmamıştır.

Lehülhamd, ihtiyarlık sebebiyle ara sıra hastalanıyorsam da şekvayı mucib bir durum yoktur. Sizlerin de sıhhat ve afiyette daim olmanızı Allah’tan temenni eylemekteyim. Başta ebeveyniniz, amucanız ve efrad-ı ailenize selamlarımla saadet-i dareyn dilerim.

28 Mayıs 1969

El Baki Elhubbu fillah

Uhrevi Kardeşiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 65) NEFİSTEN ŞİKAYET ve TARİKAT KİTAPLARINI OKUMAK HAKKINDADIR. başlıklı makalemizde nurdairesindebulunmak; nefistenşikayet; nurlardantefeyyüz; hakkında bilgiler verilmektedir.