67) FENAFİŞŞEYH VE FENAFİRRESUL NE DEMEKTİR?

67) FENAFİŞŞEYH VE FENAFİRRESUL NE DEMEKTİR?

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sual: Cenab-ı Hakka karşı o kadar kusur yaptığımız halde, bizi günde beş defa huzuruna alıyor. Acaba bir biçare müftünün büyük bir veliye karşı yaptığı hata, affa neden kesb-i istihkak etmiyor?

Cevab: Bu sualinizin cevabı şudur. Hüsn-ü zan ettiğiniz kimsenin hüsn-ü zanna veya muhabbet-i hakikiye layık olmadığını bilmektir. Öyle ise sevilmeye en ziyade layık, korkulmaya en ziyade müstahak, yalnız Erhamürrahimindir. Kimi severseniz Allah rızası için seviniz. Başka bir gaye hâkim olmasın.

Sual: İhlas risalesinde fenafişşeyh, fenafirresul deniliyor. Bir insan bütün kâinatla ve bütün insanlarla alakalı iken, bu fenaya nasıl muvaffak olunmuş ve bu ne demektir?

Cevab: Ehl-i tarîk mabeynindeki fenafişşeyh fenafirresul ıstılahatını bu yolda çalışmış ve o hale gelmiş olanlardan sorsanız daha iyi olur. Sualiniz cevabsız kalmamak için şeyhin ve resulün muhabbeti kendi varlığını unutturup kalben ve manen o mahbubların muhabbetinden başka bir sevgiye yer bırakmayacak hale gelmektir. O muhabbet onu öyle bir istila etmiştir ki; öl denirse ölür.

El Baki Elhubbu fillah

Uhrevi Kardeşiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 66) KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR. başlıklı makalemizde kişisevdiğiileberaberdir; kulumbeninasıltanırsaonunlaöylemuameleederim; hakkında bilgiler verilmektedir.