69) GAYET ACİP BİR MESELEYİ İSTİŞAREYE VERİLEN CEVAPTIR.

69) GAYET ACİP BİR MESELEYİ İSTİŞAREYE VERİLEN CEVAPTIR.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Gayet acib bir mes’eleyi istişare mahiyetinde bana yazıyorsunuz.

Evvelen: SİZE ŞUNU TAVSİYE EDERİM Kİ UHDESİNDEN GELİNEMEYECEK ŞEYLERLE MEŞGUL OLMAYA LÜZUM YOKTUR. ISLAH-I ÂLEM ANCAK İRADE-İ İLAHİYE İLE MÜMKÜNDÜR. Nitekim Üstad-ı Muhterem (r.a.) “Ben de âlemin ıslahını arzu ediyorum, dua ediyorum. Fakat irade edemiyorum,” buyuruyor.

Sâniyen: EN KOLAY İŞ NEFSİMİZİN ISLAHI İKEN ONA BİLE MUVAFFAK OLAMIYORUZ. Bu derdin çaresi; emir olunduğu gibi istikamet etmek için sa’y etmek, ilahi icraata karışmamak, tevfik ve mededi yalnız Allah’tan beklemektir, kanaatındayım. Beşere hidayet nurunu getiren Peygamber-i zişan o nur ile arzın sekenesinin yarısını şirkten kurtarmış, beşte birini de hidayete erişmeye vesile olmuştur.

Fakat ümmetinin 73 fırkaya inkisam edeceğini, bunlardan yalnız bir fırkanın ehl-i saadet olacağını haber vermiştir. Bu haber tahakkuk etmiştir. Bu zamanın adını da kendileri koymuş; fesad-ı ümmet zamanı buyurmuş. Çareyi, devayı da emir ve tavsiye etmiştir. Bizler bu mariz asırda ve fesad-ı ümmet zamanında lillahilhamd mahza lütuf ve ihsan-ı İlahi olarak en makbul bir hizmetle taltif edilmişiz. Bu hizmetin hadimlerine ihlas düsturları ile de tefrikalara düşmemek imkânı verilmiş.

İhlası bırakanlar zarara uğrarlar, uğruyorlar ve uğrayacaklardır. O gibilere de acıyarak hayır dua eylemeliyiz. Bu kudsi hizmette neticeyi düşünmeden tek başımıza da kalsak, emir olunduğu gibi harekete ikdam eylemek ve medet Bâri’yi niyaz eylemek zaruridir.

Biz ihlas kuvvetini küçük görenlerden değiliz. Şahsiyet-i maneviye bu hizmetin ihlaslı ve devamlı şakirtleri zümresindedir. Allah ihlaslı hizmete sebat ile devamı tevfik ve te’sir buyursun, âmin.

“Ey derde derman isteyen, yetmez mi dert derman sana” diyen zat gibi biz de; Ey bu asrın manevi elemini nefsine çektiren kardeş! Yetmez mi Kur’an ve iman hizmeti sana, diyerek

وَلاٰتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ile yazıma son veriyorum. (Muş’tan gelen)

                                                                                                            El Baki El Hubb-u fillah

 Muhibb-i Muhlisiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 70) ŞEVK-İ MUTLAK VE GIBTA DAMARINI TAHRİK ETMEMENİN İZAHI başlıklı makalemizde gıbtadamarı: ve şevk-imutlak: hakkında bilgiler verilmektedir.