73) BİR KISIM SUALLERE VERİLEN KISA CEVAPLARDIR

73) BİR KISIM SUALLERE VERİLEN KISA CEVAPLARDIR

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sual: Sıkıntıların menbaı nedir, neden ileri geliyor?

Cevab: (men âmene bil kader, emine minel keder)’den gaflet gelmesinden, sıkıntılar neş’et eder. (Huz mâ safa da’ mâ keder) kaidesine göre a’mal ve hareket ve sabırla Halik’a iltica kat’i çaresidir.

Sual: “Acz dahi aşk gibi belki daha eslem bir tarîkdir ki ubudiyet tarîkiyle mahbubiyete kadar gider.” in izahı?

Cevab: Aczini Allah’a karşı bilmek ve görmek sayesinde ihlaslı ubudiyete muvaffak olunur. Mükâfatı bu yolla en yüksek mertebe olan makam-ı mahbubiyetin bir gölgesine erişilir veya yanaşılır.

Sual: Riyanın şirk-i hafî olduğu ihlas risalesinde geçiyor. Bundaki maksat şirk-i hafîmidir yoksa şirk-i âfâkî midir?

Cevab: İhlas risalesinde geçen riyakârlık tabiri şirk-i hafîye yol açar. Bu âfâkî değil enfüsidir. Yani aşikâr değildir, demektir. Âfâkî olsa görmek ve gösterilmek mümkün olur.

Sual: Evliyaullaha karşı nasıl terbiyeli olalım? Onlara karşı terbiyeli olmadığımızdan tokada müstahak olursak, Allaha karşı terbiyeli olmak yani; Emir ve nehiylerini dinlemek nasıl mümkün olur? Ve kendimizi azabından nasıl muhafaza ederiz?

Cevab:  اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ fermanı ve “ta’zim li emrillah, şefkat li halkillah” düsturiyle. Bir de hüsn-ü zannı kaybetmeden iman ve İslam yolundaki her ferdle kardeş olduğumuzu düşünmek, Allah’dan havf ve reca ortasında bulunmak suretiyle hem günahımızdan ümitsizliğe düşmemek ve hem de mekr-i İlahiden emin olmamak, itidali muhafaza etmek lazımdır.

Sual: Namazda vesveseden kurtulmanın çaresi nedir?

Cevab: Namazda vesveseden kurtulmak için Allah’ın rahmetine sığınmak, kabil olduğu kadar masivadan ayrılarak huzur-u İlahiyeye girmeye çalışmaktan başka tavsiye edilecek bir şey yoktur.

El Baki El Hubb-u Fillah Muhibb-i Muhlisiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 72) BİLİRSİNİZ Kİ BİZ İHLASA EHEMMİYET VERİRİZ başlıklı makalemizde kadınlarıncamiyegitmesi; ve şeriat; kadınlar; hakkında bilgiler verilmektedir.