85) KALB VE RUHUN DAİRESİ NASIL GENİŞ OLUYOR?

85) KALB VE RUHUN DAİRESİ NASIL GENİŞ OLUYOR?

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sual: (Farisî fıkralarda) İman dizginini cism-i hayvaninin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için maziye nüfuz ve müstakbele hulûl edebilir. Çünkü kalb ve ruhun daire-i hayatı geniştir. Kalb ve ruhun dairesi nasıl geniş oluyor? Yani bu genişlemek ne demektir?

Cevab: Cisim kayıtlı ve kesif oluşu hayvanlar gibi cismin maddi ihtiyacına hizmet etmekle letaiften olan kalb ve ruhun inkişafı sahası daralır. Belki de yalnız bu âleme gelmekten gaye, nefse ve bedene dolayısıyla hayvani duygulara hizmetkârlık edilmiş olur. Hâlbuki kalb Allah sevgisine ve batın-ı kalb imana tahsis edilmek gerektir. Ruh ise; ceset yuvasında, manevi, latif, mahiyeti meçhul bir duygudur. Cesede hizmet edildikçe ruh zayıflaşır. Hâlbuki cesede itidal dâhilinde bakılırsa ve ceset sahibini ulvi âlemlerden haberdar ve münasebetdar eder. Ta elestü bezmine ulaştırır.

Sual: Belki dünyada ne varsa nümuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırılıyorum, çalışıyorum. Bu nümunelerin ve alakaların kısaca izahını istiyoruz.

Cevab: Lügattaki hamd bahsine bakılsın.

Sual: Senin yolundaki o cüz-i ihtiyariden vazgeçiyorum deniliyor. Cüz-i ihtiyariden vaz geçmek nasıl olur, nedir?

Cevab:  İrade ikidir; irade-i külliye, irade-i cüz’iyye. Cüz-i ihtiyari insana, her şeyi kadere, Allah’a havale etmemek için verilmiştir. Yani kötü fiillerinden dolayı mes’uliyeti Allah’a vermemek için. İrade-i külliye olan kaderin hâkim olduğunu ve cüz’i iradesinin Cenab-ı Hakkın iradesinin karşısında yok denecek derecede olduğunu tamamıyla anlayınca irade-i cüz’iyeye ihtiyacı yoktur. Kaderde insanın yapacakları yazılıdır. Fakat insanın nazarı oraya yetişmediğinden bilmiyor. Bilmediği için de insanın vazifesi istikamettir. Emirleri yapmak nehiylerden kaçınmaktır.

El Baki El Hubb-u fillah, Muhibbi Muhlisiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 84) SEN DE ARI GİBİ HAYRÜNNAS OL. başlıklı makalemizde kuvveişehemiyeibehimiye hakkında bilgiler verilmektedir.