88) MESNEVİ-İ NURİYEDEN VE FARKLI SUALLERE VERİLEN CEVAPLARDIR.

88) MESNEVİ-İ NURİYEDEN VE FARKLI SUALLERE VERİLEN CEVAPLARDIR.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sual: (Mesnevi-i Nuriye, reşhalardan 6. reşhada.) Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle muhabbet-i Rahmaniyyenin misali, Rahmet-i Rabbaniyyenin timsali cümlesinden murad nedir?

Cevap: O zat (s.a.v.) şahsiyetiyle, yani; var edilmesiyle, Allah’a ne suretle muhabbet edileceğine Rahmet-i İlahiyyenin timsali, yani; örneği olmuştur. Resulullah (s.a.v.) Efendimiz âlemlere rahmet olarak gelmiştir. Allah’ı severim iddiasında bulunanlar O’na benzemeleri lazımdır.

Sual: Şeytan-ı cinnî ve insîden istiaze edilirken, lanet caiz midir?

Cevap: Şeytandan istiazede ona lanet etmekle vazifeli değiliz. Yalnız cinnî ve insî şeytanların şerrinden ve bütün ibadetlerimizde yanımızda hazır olmalarından Allah’a sığınmaya emr-i Kur’ani ile memuruz.

Sual: Yolculuğa çıkmadan evvel, sadaka vermek sünnet midir?

Cevap: Yolculuğa çıkmadan evvel sadaka vermenin sünnet olduğunu bilmiyorum. Zamanımızda yolculuklar ekseriyetle kazalı geçtiği için, (Az sadaka çok belayı def eder) kaidesine göre yine rıza-i İlahi dairesinde riyadan uzak bir sadaka her halde faideli olur.

Sual: Mesnevi-i Nuriye’nin Katre risalesinde (اِنِّى لَسْتُ مَالِكِى) ile dördüncü kelamın arasındaki fark nedir ve ene bir kelime iken nasıl kelam oluyor?

Cevap: Birinci kelam ile insan kendisine malik değildir. Ancak mevhum malikiyeti var. Bununla malik-i hakikinin sıfatlarını ve sıfatların bir derece mahiyet ve hududunu bileyim.

Dördüncü kelime doğrudan doğruya eneye bakar. Enenin iki yüzü var. Hem ene yalnız Allah’ın sıfatlarına değil esma ve şuunatına da bakıyor. Tafsilat için 30. söz ene bahsine bakılsın.

Birinci kelamda bir hüküm var. Dördüncü kelamda enenin insana ne için verildiğini bilmek ve tanımak var. Ene bir kelimedir. Yani; küçük manalı bir sözdür, amma iki yüzü olduğu için kelam, yani: manalı söz yerinde kullanılmıştır.

El Baki El Hubb-u Fillah, Muhibb-i Muhlisiniz

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 87) KADERE İMAN RÜKNÜ İLE ALAKALI SUALE VERİLEN CEVAPTIR başlıklı makalemizde kadereimanrüknü hakkında bilgiler verilmektedir.