92) İNSANIN CEPHESİNDE YAZILI ESMA-İ HÜSNAYI OKUMAK

92) İNSANIN CEPHESİNDE YAZILI ESMA-İ HÜSNAYI OKUMAK

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Yirmi dördüncü Sözün birinci dalındaki İnsan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı. Sen de dikkat etsen okuyabilirsin.” İzahı.

Cevab: Tafsilata girişmeden kısaca, bu havalide camilerde sabah namazlarından sonra okunan Esmâ-i Hüsnâyı bilirsiniz. Delail-i Hayratta da vardır. Bu isimleri okumak güzel, fakat ma’nalarını düşünerek okumak pek güzel olur.

Meselâ:

Er-Rahman: Rezzak demektir. Dünyada bütün mahlûklara, ikram eden Rahman olan Allah’dır

Er-Rahim: Ahirette mü’minlere ve mü’minelere ihsan ve in’am edecek olan, Rahim olan Allah’dır.

El-Melik: Bütün var ettiklerinin Malik’i ve onlarda tasarruf ve idare eden Melik olan Allah’dır.

Diğer Esmâ da bunun gibi ma’nâları düşünülerek okunursa çok iyi olur.

“Cephesinde yazılıdır sen de dikkat edersen okuyabilirsin.”

O insan olan insan; Ben hayatlıyım, Muhyi isminin mazharıyım derken; ona bakan insan da, bu insan hayatlıdır. Muhyi ismi ile Allah bunu hayatlandırmış der.

O insan olan insan; Ben faniyim, Bâki isminin mazharıyım derken, ona bakan insan da, bu insan fanidir. Bu faniyi bekâ için halk eden Allah’dır der.

O insan olan insan; Ben mahlûkum, Hâlık isminin mazharıyım derken, ona bakan insan da, bu insan mahlûktur. Hâlik isminin mazharıdır yani halk eden Allah’dır der.

O insan olan insan; Ben masnu’um, Sâni’ isminin mazharıyım derken, ona bakan insan da, bu insanı çok san’atlı bir suretde yapan Sâni’i ancak Allah’dır der.

Sual: Kader dersindeki “ Hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırak, kalp ve sırrın derece-i hayatlarına çık” izahı?

El Cevab: Hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırakmayan size bu hali ve manevi derece-i hayatları nasıl tarif edebilir. Şayet böyle bir hali kazanmış olsa hali ve manevi derece-i hayatı başkasına aynı kuvvetde tefhim edemez. Bunun için Yeni Lügat da geçen Kalp hakkındaki, Ruh hakkındaki, Sır hakkında, manalara bakmak ve dikkatle okumak, gerekli bilgiyi temine ve inşallah o manalara göre hali kazanmaya da vesile olur, ümidindeyim.

Bu kadarla iktifa eder, saadet-i dareyne nailiyetler dilerim.

8 Mayıs 1973  

El Baki El hubbifillah, Hayır duanıza muhtaç

Muhibbi Muhlisiniz

İndirmek içi tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 5) RAMAZAN SON ON GÜN DUASI başlıklı makalemizde ramazanduasıhulusibey hakkında bilgiler verilmektedir.