93) MUHTELİF SUALLERE KISA CEVAPLARDIR

93) MUHTELİF SUALLERE KISA CEVAPLARDIR

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Sevgili Kardeşim,

Bilmukabele Ramazan-ı şerifinizi tebrik ederim. Baş ağrınız inşâallah Ramazan-ı şerif hürmetine geçer.

Suallerinize kısaca cevap verebileceğim.

1. Şehitlik rütbesini almak için: Âmâli olmasa da her halde imanı olmak lazım gelir. İmanına göre âmel etmeyen günahlara girenlere fasık denilir, kâfir denilmez. Bunlara hüsn-ü zan edilmeli. İmanın bir rüknünü inkâr eden veya kabul etmeyen imansız sayılır, onlara şehit denilemez.

2. İnsan-ı mü’mine göre Ruh: Onun âzâ ve cevarihini ve letaifini hayatı müddetince tesiri altına alan, teşbih caiz ise bedenin her tarafına sirayet eden bir elektrik cereyanı Ruh, ölümle bedenden ayrılıncaya kadar o insanın ebede kadar olan hayatının nuru, diğer ruhlarla münasebetini idrak ederek külli olmaya müstaid olur.

Ruh; Ayet-i Kerime deki sarahata göre bir kanun-u emridir. İsra Suresinin 85. Ayetinin meali: “Ey Resulüm, Bir de sana ruh’dan (Ruh’un hakikatından) soruyorlar, De ki: ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir.”

3. Ruhun beden değiştirmemesine delil: Bir yavrunun kocaman insan olana kadar aynı ruhu taşıması kâfidir.

4. Ebed yolculuğu: Âlem-i ervahtan, bu hayattan, rahm-i maderden, berzah âleminden, haşir âleminden, sırattan geçer.

Rahm-i mader: Yani; hayat için tedricen tekevvün eden bir intizar salonu.

Berzah âlemi: Ehl-i iman için; ebedi, mes’ud hayata geçmek için bir istirahat ve telezzüz mahalli.

Haşir âlemi: Ebedi saadete girmek için bir toplanma ve hesaba çekilme mahallidir. Demek âlem-i ervahta, ervah kafileleri, ceset libasını giymeye sıra bekliyor. Ceset kafesini bırakan ervah kafileleri, ya a’lâ-yı illiyyine veya esfel-i safiline geçme nöbeti bekliyorlar. Haşirde ikinci ceset libası ile ervah kafileleri, muhakeme ve muhasebe ile ya cennete uçmak veya cehenneme yuvarlanmak için toplanacaklardır. Berzahta telezzüz ve elem olacaktır. İman pasaportunu alanlara ruhani lezzetler ve sevdiklerine kavuşmalar olacağı gibi, Allah muhafaza buyursun iman pasaportunu alamayanlara ruhani elemler ve azaplar olacaktır.

  اَلْمَرْءُمَعَ مَنْ اَحَبَّ Hadis-i şerifince iman-ı tahkikiyi elde eden mü’min için sevdikleri ile daima beraberlik vardır.

5. Sigara içmeye kanaatımca haram denilmez. Birçok veliler içmiş Nafakasından kesip vermek, sıhhatine yaramadığı ve tıbbi keşiflere göre kansere de sebep olması gibi haller muvacehesinde ve bu gibilere onu kullanmakta mübah ve helal da olmaz.

Tanıdıklarınız adına da selam ve dualar yollar, maîle sıhhat ve afiyette olmanızı Erhamürrahiminden niyaz ederim.

4 Ekim 1972

 El Baki El hubbifillah

Hulusi

İndirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 92) İNSANIN CEPHESİNDE YAZILI ESMA-İ HÜSNAYI OKUMAK başlıklı makalemizde cephesindeinsanyazılı; esma-ihüsnayıokumak; hakkında bilgiler verilmektedir.