98) İMANİ DÜSTURLAR BİZİ FANİ ALEMİN GEÇİCİ ŞEYLERİ İLE MEŞGUL ETMEZLER

98) İMANİ DÜSTURLAR BİZİ FANİ ALEMİN GEÇİCİ ŞEYLERİ İLE MEŞGUL ETMEZLER

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

 

Sevgili kardeşim,

İçinde bulunduğumuz şuhur-u selaseyi tebrik ederim. Mektubunuzun cevabını elimde olmayarak geciktirdim. Sarıkamış’tan ayrılıp yeni yerinize muvasalatınızı öğrenmiş oldum. Allah hayırlı etsin. Çocuklarınızı da her halde Eylül’de yanınıza alırsınız.

“Dünya bir meta’ değil ki üzerinde niza edilsin” diyen Hâfız-ı Sa’dî-i Şirazî’nin manalı sözü düşünülünce ancak bekâya ve ahirete müteallik olan kıymetli şeylere bakılmak lazım gelir. 

Bu fani âlemdeki kalbi ve samimi ve ihlaslı muhabbet çekirdeğinde; tam, münevver, meyveli uhrevi bir ağaç olacağına lillahilhamd inanıyoruz. Bizi imani düsturlar fani âlemin geçici şeyleri ile meşgul etmezler ümidindeyim. Zalimin hak ettiği cezayı göreceği, mazlumun inandığı adalet-i İlahinin tam tecelli edeceği ahirete iman edenlere, dünyevi elemlerden şekvaya lüzum kalmaz. Madem dünyaya ait meşakkatler sabredilirse, sevap verip geçerler ve geçiyorlar. Onlara karşı sabır içinde şükür ile metanetle mukabele edilmek gerektir.

Kabir ziyaretinize gelince: Ziyaret-i kuburun ehemmiyeti, ölümü ve ahireti hatırlamak değil, belki hatırdan çıkarmamak için bir vesile olmalıdır. Hakikat buradadır. Mahalli defin, bence kati olarak bilinemez. Rivayetlerin çok ehemmiyeti yoktur. Ruhlara ithaf edilecek Kur’ani sevapların yerlerine yetişeceğine şüphemiz yoktur.

Size ve bütün aile ve ahbap ve akrabanıza binler selam eder Allah’a emanetle hayır dualar beklerim.

                                                                                                         8 Recep 1392 (1972)

                                                                                                     El Baki, El hubb-u fillah

    Muhibb-i Muhlisiniz

  İbrahim Hulusi

İndirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 97) KUR'ANIN HAKİKİ TEFSİRLERİNİ FERAİZDEN SONRA HER ŞEYE TERCİH ETMEK. başlıklı makalemizde farzlardansonratercihsırası hakkında bilgiler verilmektedir.