202) YİRMİSEKİZİNCİ SÖZ DERS-4
https://www.hulusiyahyagil.com/wp-content/uploads/Sesgaleri/Sesgaleri.201.210/202-İSO-3-2-2.mp3 YİRMİSEKİZİNCİ SÖZ DERS-4 -:  Öyle de, cismaniyet; en câmi’, en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyat-ı esma-i İlahiyedir. Hulusi Bey: Allah...
DEVAMIN OKU
201) YİRMİYEDİNCİ SÖZÜN ZEYLİ VE YİRMİSEKİZİNCİ SÖZ DERS-3
https://www.hulusiyahyagil.com/wp-content/uploads/Sesgaleri/Sesgaleri.201.210/201-İSO-3-2-1.mp3 YİRMİYEDİNCİ SÖZÜN ZEYLİ VE  YİRMİSEKİZİNCİ SÖZ DERS-3  -: Diğer kısım ise gayet müdhiş mağrur insanlardır ki; mezhebsizliklerini, müçtehidîn-i izama...
DEVAMIN OKU
200) YİRMİYEDİNCİ SÖZÜN ZEYLİ DERS-2
https://www.hulusiyahyagil.com/wp-content/uploads/Sesgaleri/Sesgaleri.191.200/200-İSO-3-1-2.mp3 YİRMİYEDİNCİ SÖZÜN ZEYLİ DERS-2 -: Eğer insan yalnız bir kalbden ibaret olsaydı; bütün masivayı terk, hattâ esma ve sıfâtı dahi bırakmak, yalnız...
DEVAMIN OKU
199) YİRMİYEDİNCİ SÖZÜN ZEYLİ DERS-1
https://www.hulusiyahyagil.com/wp-content/uploads/Sesgaleri/Sesgaleri.191.200/199-İSO-3-1-1.mp3 YİRMİYEDİNCİ SÖZÜN ZEYLİ DERS-1 Hulusi Bey: Bir mukaddes kitabımız var. O mukaddes kitabı ki Kelamullahtır. Eksiksiz olarak Allah peygamberlere...
DEVAMIN OKU
H.Hulusi Bey’in (Yahyagilin) Vefatının 37. Sene-i devriyesi münasebetiyle program 30 Temmuz 2023 Pazar günü büyük bir katılımla yapıldı.

  DERS – MEVLİD Bediüzzaman Hazretlerinin Birinci Talebesi H.Hulusi Bey’in (Yahyagilin) Vefatının 37. Sene-i devriyesi münasebetiyle program 30 Temmuz 2023 Pazar günü büyük bir katılımla yapıldı. CANLI YAYINLA YAPILDI.  

DEVAMIN OKU
198) ENE BAHSİ İLE ALAKALI MEVZULAR DERS – 2
https://www.hulusiyahyagil.com/wp-content/uploads/Sesgaleri/Sesgaleri.191.200/198.ci_.12.2.mp3 ENE BAHSİ İLE ALAKALI MEVZULAR DERS – 2 -: Kendindeki ölçücükler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Meselâ: Daire-i mülkünde mevhum...
DEVAMIN OKU
197) ENE BAHSİ İLE ALAKALI MEVZULAR DERS – 1
https://www.hulusiyahyagil.com/wp-content/uploads/Sesgaleri/Sesgaleri.191.200/197-Cİ-2-121ene-1.mp3 ENE BAHSİ İLE ALAKALI MEVZULAR DERS – 1 -: Tılsım-ı kâinatı keşfeden, Kur’an-ı Hakîm’in mühim bir tılsımını halleden Otuzuncu...
DEVAMIN OKU
196) YİRMİNCİ MEKTUB VE YİRMİSEKİZİNCİ LEM’A (EVHÜM KAİLUN) DERS – 3
https://www.hulusiyahyagil.com/wp-content/uploads/Sesgaleri/Sesgaleri.191.200/196-CD-cih-1-3.mp3 YİRMİNCİ MEKTUB VE YİRMİSEKİZİNCİ LEM’A (EVHÜM KAİLUN) DERS – 3 Said Özdemir Abi: Cenab-ı Hakk’ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete...
DEVAMIN OKU
195) YİRMİNCİ MEKTUB DERS – 2
https://www.hulusiyahyagil.com/wp-content/uploads/Sesgaleri/Sesgaleri.191.200/195-CD-cih-1-2.mp3 YİRMİNCİ MEKTUB DERS – 2 Hulusi Bey: Buyur. Said Özdemir Abi: Cinn ü insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki...
DEVAMIN OKU