1- DERMÂN-I HAKİKAT

1- DERMÂN-I HAKİKAT

Ey derde dermân isteyen, gel Urfa’ya dermânı al

Ey rûha seyrân isteyen, gel Urfa’ya fermânı al (1)

Ey zevke ummân isteyen, gel Urfa’ya bürhânı al

Ey aşka cevelan isteyen, gel Urfa’ya meydanı al

Yükseklerden düze indim, veda’ ettim ben dağlara

Halık’ımın mülkündeyim, selâm olsun ihvânlara

(Gezdiri­yor yerden yere)

 

Gerçi hayli bocaladım, aradığım bulamadım.

Sağı solu çok dolaştım, matlûbuma eremedim.

Bu hâletten bunalmıştım, ümidimi kesmemiştim.

Hadsiz şükür Sübhân’ıma Nûr ismiyle kurtarıldım.

Yükseklerden düze indim, vedâ’ ettim ben dağlara

Hâlık’ımın mülkündeyim, selâm olsun ihvânlara.

(Gezdiren O yerden yere)

 

Küll-i Şey’e Kadir olan, ol Hâlık-ı kevn ü mekân

Muhâtablar halk eyledi hamd ü şükür ol Müsteân

Nurlu dersler dinleniyor, minnet sana ey Keremkân

Fânî ömür çevriliyor, bâki ömre ey Rahmetşân

Yükseklerden düze indim, vedâ’ ettim ben dağlara

Hâlık’ımın mülkündeyim, selâm olsun ihvânlara

(Gezdiri­yor yerden yere)

 

 

Hâkim değil şuurumûz, biz kadere imanlıyız.

Hayâl değil meşhûdumuz, biz hakikat yolcusuyuz

San’at değil matlûbumuz, biz Sâni’in masnûuyuz

Fâni değil maksûdumuz, biz Bâki’nin mahlûkuyuz.

Yükseklerden düze indim, veda’ ettim ben dağlara

Hâlık’ımın mülkündeyim, selâm olsun ihvânlara

(Gezdiren O yerden yere)

 

Kur’ân’dadır bütün eşyâ, yaş ve kuru buna inan

Fermân eder böyle Hudâ, inanırız ez rûh u cân

Furkân’dadır her bir ma’nâ, delilimiz bütün cihân

Hitâb eder Kur’ân sana, derslerimiz birer bürhân

Yükseklerden düze indim, veda’ ettim ben dağlara

Hâlık’ımın mülkündeyim, selâm olsun ihvânlara

(Gezdiri­yor yerden yere)

 

Uhuvvettir düsturumuz, kardaşlığın şevki çoktur

Muhabbettir matlubumuz, sohbetlerin feyzi çoktur

Hak rızası maksudumuz, Muhammed’in(asm) rahmi çoktur.

Muhlis der ki biz mü’miniz, Hakk’a şükrün zevki çoktur.

Yükseklerden düze indim, veda’ ettim ben dağlara

Hâlık’ımın mülkündeyim, selâm olsun ihvânlara.

(Gezdiren O yerden yere)

20 Safer 1368

Hulûsi Yahyagil

(1) Üstad Hz.lerinin Urfa’da vefatına işaret ediyor. (Naşirler)

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 1- M. SUNGUR AĞABEYİN 1400. HİCRİ YILBAŞI TEBRİK MEKTUBUDUR. başlıklı makalemizde Hulusiağabey ve Sungurağabey hakkında bilgiler verilmektedir.