10) HULUSİ AĞABEYİN AHMET FEYZİ ABİ İLE SOHBETİ (1)
https://www.hulusiyahyagil.com/wp-content/uploads/Hatıralar/Hatıralar.1.10/1028-1-kasetn.mp3  HULUSİ AĞABEYİN AHMET FEYZİ ABİ İLE SOHBETİ (1) Ahmet Feyzi Abi: Bir câmia-i İslâmiye, hepsi musalli, hepsi muvahhid, hepsi sünnete riayet etmeye gayret...
DEVAMIN OKU