6)BARLA LAHİKASININ YAZILMASI VE DİĞER HATIRALAR
    Hulusi Bey; Nefsimin hoşuna gidecek şeyi bana söyletmeyin. Cenab-ı Hakkın lütfunu da saklamak istemem. Şimdi bizim küçük mektuplarımızı, hususi mektuplarımızı yirmi yedinci mektuba lahika yapmak istedi, bunu bir lahika olarak ilave...
DEVAMIN OKU