19) ÇOK EHEMMİYETLİ 9 SUALE VERİLEN CEVAPLAR!
Suallerinizin cevapları: Eserlerden istifade için; Bunlar Kur’an’ın tefsirleridir. Hürmet ve edeple okumak, dinlemek ve manaları anlamaya çalışmak yani tefekküre ehemmiyet vermek lazımdır. Siyasetle iştigal etmek değil, belki düşünmesinin bile...
DEVAMIN OKU