11) SABRİ AĞABEYİN HULUSİ AĞABEY HAKKINDA BEDİÜZZAMAN hz. LERİNE GÖNDERDİĞİ MEKTUB
Acele yazıldı kusurumu affedi­niz, Efendim. Pek Muhterem Üstadım Efendim Hazretleri Yirmi Yedinci Mektubu bilistinsah Hu­zur-u Ekremiye takdim ediyorum. Fakat takdir ve hitabe-i fâzılânelerine lâyık olma­yan bu abd-i pür kusur ve âciz hakkında...
DEVAMIN OKU