17) İBRET VERİCİ ÇOK MÜHİM BİR DERSTİR. (ON HEDİYE)

17) İBRET VERİCİ ÇOK MÜHİM BİR DERSTİR. (ON HEDİYE)

Bir gün huzur-u Nebeviye’ ye birisi gelerek; “Ya Resülallah müsaade ederseniz ölümü isteyeceğim.”

Peygamberimiz, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular; “Ölümü arzu etmek için on tane hediye lazımdır, hazırladın mı?”

Adam sorar “Ya Resülallah hediyeler nelerdir?”

  1. Azrail’e (a.s.) verilecek hediyeler;  a) Hasımlarını razı etmek b) Ölüme hazır olmak c) Kazaya kalmış namazlarını kılmak    d) Muhabbetullah
  2. Kabrin Hediyesi; a)Yalanı terk etmek b) İdrardan sakınmak c) Kur’an-ı Kerime devam d) Gece namazı kılmak
  3. Münkereyn’in hediyesi; a) Sözde doğruluk b) Gıybet etmemek c) Hakkı kabul d) Halîm olmak
  4. Mizan’ın hediyesi;  a) Amelde ihlas b) İnsanlara eza verecek şeyleri terk c) İyi ahlak sahibi olmak d) Zikrullaha çok devam etmek
  5. Sırat’ın hediyesi; a) Gözlerini meharimden muhafaza b) Genç iken vera ve takva c) Cemaate devam d) Taat üzere sebat
  6. Malik’in (Cehennemde bulunan meleğin ismi) hediyesi; a) Allah korkusu için ağlamak b) Gizli sadaka vermek c) İsyanı terk d) Ana babaya ihsan etmek
  7. Rıdvan’ın (Cennette bulunan meleğin ismi) hediyesi; a)Mekruh olan şeylerden sakınmak b) Allah’ın nimetlerine şükür c) Malını Allah rızası için vermek d) Emaneti muhafaza etmek
  8. Ruhun hediyesi; a) Az yemek b) Az söylemek c) Az uyumak d) İstiğfar etmek
  9. Resülüllah’ın (s.a.v.) hediyesi;  a) Zatına muhabbet b) Ehl-i Beytine muhabbet c) Sünnet-i Ahmediye’ye imtisal d) Cem’i Ashab-ı Kiramı sevmek
  10. Allah’ın (c.c.) hediyesi; a)Emr-i bil mâruf b) Nehy-i anilmünker c) Mahlûkata nasihat d) İnsanlara şefkat ve muhabbet etmektir.

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 5) NEŞREDİLMEYEN MEKTUPLARDAN; ............ MEDÂR-I TESELLİLERİM VE ESRAR-I KUR’ÂN’IN BEYÂNINDA MUHATAPLARIM HAKKI EFENDİ VE HULÛSÎ BEY. başlıklı makalemizde ESRAR-IKUR’ÂN’INBEYÂNINDAMUHATAPLARIM hakkında bilgiler verilmektedir.