CEVAPLAR

88) MESNEVİ-İ NURİYEDEN VE FARKLI SUALLERE VERİLEN CEVAPLARDIR.
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: (Mesnevi-i Nuriye, reşhalardan 6. reşhada.) Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle muhabbet-i Rahmaniyyenin misali, Rahmet-i Rabbaniyyenin timsali cümlesinden murad nedir? Cevap: O zat...
DEVAMIN OKU
87) KADERE İMAN RÜKNÜ İLE ALAKALI SUALE VERİLEN CEVAPTIR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sevgili kardeşim, 24 Ocak 1974 tarihli mektubunuzu aldım. Sıhhat haberinizden memnun oldum. Allah’a hamd ve şükürler eyledim. Allah umûr-u diniye ve dünyeviyenizde tevfikat-ı Sübhaniyesine...
DEVAMIN OKU
86) 15. SÖZ’ÜN İZAHI İLE İLGİLİ SUAL VE CEVAPLAR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: 15.söz 2.nci basamak sahife 184 Evet, nasıl herkesin akıl veya hayal ve nazarı her vakit semaya gider. Öyle de ağırlıklarını bırakan ervah-ı enbiya ve evliya, cesedlerini çıkaran...
DEVAMIN OKU
85) KALB VE RUHUN DAİRESİ NASIL GENİŞ OLUYOR?
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: (Farisî fıkralarda) İman dizginini cism-i hayvaninin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için maziye nüfuz ve müstakbele hulûl edebilir. Çünkü kalb ve ruhun daire-i hayatı...
DEVAMIN OKU
84) SEN DE ARI GİBİ HAYRÜNNAS OL.
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: Eğer sen fani vücudunu, o vücudu sana veren Hâlık’ın yolunda feda etsen bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nur-u vücud bulursun. Bunun izahı ve feda etmek nasıl olur? Cevab: Fani...
DEVAMIN OKU
83) HAYRINDA ŞERRİN DE HÂLIKI ALLAH’TIR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sevgili kardeşim, 30 Nisanda aldığım, 25 Nisan tarihli mektubunuzun cevabını, şu satırlarımla vermek müyesser oluyor. Sıhhatinizin iyi olmasına dair haberinize müteşekkirim. Allah afiyette...
DEVAMIN OKU
82) NE OLDUM DEĞİL, NE OLACAĞIM DEMEK İCAB EDER.
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sevgili kardeşim. 1- Bilmukabele Ramazan-ı şerifinizi tebrik eder, iyi temennilerinize âmin derim. Mektubunuzu dün aldım, bu yazım cevap olacaktır. 2- Hamdolsun şimdilik bacağımda fazla...
DEVAMIN OKU
81) ATÂ VE KAZA YA DAİRDİR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ   Sual: İ’lem Eyyühel Aziz. Cenab-ı Hakkın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Atâ, kaza kanununu bozar. Kaza da kaderi bozar. Mesela: Bir şey hakkında verilen karar, kader...
DEVAMIN OKU
80) KADER İLE ENENİN NE GİBİ MÜNASEBETLERİ VAR? SUALİNE CEVAPTIR.
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: Kader ile enenin ne gibi münasebetleri var ki beraber mütalaaları isteniyor? Cüz’i ihtiyari ile enenin hangi cihetlerden münasebetleri vardır? Cevab: Kaderle, cüz’i ihtiyari kadere...
DEVAMIN OKU