CEVAPLAR

166) ÜSTAD HAZRETLERİ HAYATTA İKEN, YAPILAN BİR TENKİDE HULUSİ AĞABEY’İN VERDİĞİ CEVAPTIR
ب (Üstad Hazretleri hayatta iken, yapılan bir tenkide Hulusi Ağabeyin verdiği bir cevaptır.) Şu birkaç satırı yazmak mecburiyetinde kaldığım için müteessirim. Ramazan sonlarına doğru kulağıma kadar gelen ve devam eden haberlerden şurada burada bu...
DEVAMIN OKU
165) KİTABİYİZ, VESSELAM
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Manevi Evladım… 10.3.1971 tarihli mektubunuza cevab. 1) Bilmukabele selam eder vatani hizmetten terhisinizi de hayırlı olsun diyerek karşılarım. 2) Sual: “Meziyetin varsa hafa...
DEVAMIN OKU
164) İBDA’ VE İNŞA HAKKINDADIR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Gayretli ve dikkatli ahiret kardeşim, Mektubunuza geç cevap verdiğim için kusura bakmamanızı rica ederim. Dikkatinizi, merakınızı ve anlayışınızı da takdirle sizi tebrik ederim. Tabiat...
DEVAMIN OKU
163) İNSANIN CEVHERLERİ HANGİLERİDİR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sevgili Kardeşim. Uzun mektubunuza cevabım bu yazı ile kısa olacak. Kusura bakmamanızı peşinen rica ederim. Sıraladığınız mazeretlerle buradan ayrılmayı zaruri göstermiş, biz de ister...
DEVAMIN OKU
162) RÜ’YET-İ CEMALULLAH
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: Mirac’ın Dördüncü Meyvesinde; Rü’yet-i Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mü’mine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir. Rü’yet-i Cemalullah...
DEVAMIN OKU
161) HİLAFETİ KÜBRADAN MAKSAT NEDİR?
ب Birinci sualiniz ki: “Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın dava-yı hilafet-i kübrada mu’cize-i kübrası talim-i esmadır”, deniliyor. Bunun izahı arzu edildiğine göre aynı dersin bu cümleden sonraki kısmını dikkatle mütalaa etmelisiniz. Eğer...
DEVAMIN OKU
160) DAR-ÜL HARB İLE İLGİLİ SORUYA CEVAPTIR.

Aziz Kardaşım Remzi  Eser,                                                                         07 Eylül 1981 Bir hafta evvel aldığım bir mektubunuza cevabım. Burayı “Dar-ül Harb” telakki edenlerin bu

DEVAMIN OKU
159) BİR TAZİYE MEKTUBUDUR.
(Merhum Hulusi Ağabey’in bir yakınının validesinin vefatı münasebetiyle yazdığı mektuptan bir kısımdır.)  Aziz Muhterem Kardeşim, Allah valide hanıma rahmet eylesin, sizlere de sabr-ı cemil ihsan eylesin ve ecdadımızı bizlerden razı etsin ve...
DEVAMIN OKU
158) FENA VE BEKA DAKİ MAKSAT NEDİR?
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: İnsan Nur-u Muhammedi (A.S.V)’den yapılmış. İnsanın sima-yı manevisinde o Nur’u seyretmek mümkün olmuştur. O simada onu görmeden teşahhusat-ı İlahiyeyi görmek mümkün müdür? Cevab...
DEVAMIN OKU