1) MÜNACAAT

1) MÜNACAAT

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

  اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبَ الْعَالَمِينَ

وَا ْلعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ

وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ اَجْمَع۪ينَ

Ya İlâhi! Tekmil işlerimizin sonunu hayreyle, dünyada zelîl olmaktan, ahirette azaptan koru.

Ey Yardımı Bol Olan Rabbimiz! Senin yardımın ziyade âli ve boldur. Her türlü noksanlardan berisin.

Ya İlahi! Malikimiz Sensin, bizler memlükuz. Fatih-ül ebvâb Sensin. Rahmet kapılarını Sen açarsın. Gücümüzün yetmediği hesapsız ihtiyaçlarımız var. Sebeplerin sahibi de Sensin, sebeplerini hazırla da isteklerimizi ihsan buyur.

Ya İlahi! Bizleri senin emirlerini yerine getirmeye çalıştırdıklarına, lütf-u fadlınla emniyette bulundurduklarına, kaza ve kaderine razı, belâlarına sâbir, ni’metlerine şâkir olup zikrinden lezzet, kitabından ferah alanlarına, gecede ve gündüzde maddi ve ma’nevi şerlerden esirgeyip necat verdiklerine, dünyadan nefret ve âhirete muhabbet ettirip senin likâna müştâk kıldıklarına, yüzlerini sana çevirip senin rahmet kapında niyaz ettirdiklerine, ölümü başta Habibullah (a.s.v.) geçmiş ahbablara visal vesilesi olarak bildirdiğin makbûl kullarının zümresine kat. Ferman-ı alişan’ın olan Kur’an’da bizlere öğrettiğin gibi diyoruz;

Ya Rab! Resüllerin lisanı üzere, bize va’d ettiğin sevabı ver. Ve kıyamet gününde bizi rezil ve rüsvay etme. Muhakkak sen duâ edene icabet eder, Va’din de hâşâ hulf etmezsin.

Ya İlahi! Bizleri senin rızan için sabahlat ve akşamlat, yaşat ve vadelerimiz doluncaya kadar emanette emin kıl. Ve böylece emanetlerine hıyânet etmemiş kulların olarak sana döndür.

Ya İlahi! Bizlere hakkı hak olarak gösterip uymayı ve batılı batıl gösterip sakınmayı müyesser et. Müslümanlardan olduğumuz halde vefât ettirip salihlere ilhak buyur. Zalimlerin şerlerini üzerlerimizden kaldır. Mü’minlerin duâlarına ortak et. Ve takdir buyurduğun musîbetlerden bizleri lütfunla esirge.

Ya İlahi! Ümmet-i Muhammedi mağfiret buyur, şefaate mazhar kıl, rahmeyle, yardım et. Üzerlerine hayır kapılarını aç, kalplerini muhabbetinle teshîr eyle, hallerini ıslah eyle, fesada gitmekten muhafaza buyur. Derecelerini yükselt, gamlarını gider. Muhammed (a.s.v.) hürmetine bütün ümmet-i Muhammedin (a.s.v.) kötülüklerinden geç.

Ey tövbe edenleri affetmeyi seven Rabbımız, tevbelerimizi kabul ve bizleri lütfunla af buyur.

Ey korkanlara ve “Emân Ya Rab” diyenlere emân veren Rabbimiz, bizlere de emân ver.

Ey mütehayyirlere delîl olan Rabbimiz, bizlere delîl ol.

Ey azıp sapanlara hidayet eden Rabbimiz, bizleri hidayette, sırat-ı müstakimde sabit kıl.

Ey isteyenlerin yardımcısı olan Rabbimiz, bizlere yardım eyle.

Ey ümitleri kesilenlerin ümidi olan Rabbimiz,  ümitlerimizi kesme.

Ey âsîlere rahmeyleyen Rabbimiz, bizlere merhamet buyur.

Ey günahkârların günahlarını mağfiret buyuran Rabbimiz, günahlarımızı mağfiret buyur. Her türlü kötülüklerimizi ört. Sadık dindarlardan olduğumuz halde hayatımıza ve ol mübarek kelime-i şehadet olan

اَشْهَدُ اَنْ  لآَ اِلٰهَ اِلاّٰ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

ile nefeslerimize son vermek nasib eyle, kalplerimizi senin razı olacağın muhabbetinle doldur ve nûrlandır. Sadrımızı aç. Ayıplarımızı ört. İşlerimizi kolaylat. Yüzlerin ak ve kara olarak görüneceği günde yüzlerimizi ak eyle. Kalplerimizi pâk eyle. Kabirlerimizi nûrlandır, Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Günahlarımızı mağfiret buyur. Kalplerimize senin sevginden başka sevgilerin girmesine imkân verme, muratlarımızı ve maksutlarımızı ihsan buyur.

Ey Gizli Lütufların Sahibi Rabbimiz! Bizleri korktuklarımızdan emin ve umduklarımıza nâil eyle.

Ya İlahi! Bizleri, analarımızı, babalarımızı ve onların ana ve babalarını, meşayih ve üstadlarımızı, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı, bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayır duâ edenleri ve bizden hayır duâ isteyenleri ve bizde hakları olanları ve bütün ümmet-i Muhammed’i (a.s.v.) mağfiret buyur.

Ya İlahi! Bizleri ve bütün ehl-i îmânı belâlardan, borçlardan, musibetlerden, hastalıklardan, şerlerden ve şerlilerin şerlerinden muhafaza buyur. Beldemizi vesair bilâd-ı müslimini her türlü afât-ı arziye ve semâviyeden koru. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek, kötü emellerine muvaffak eyleme. Bizleri ashâb-ı yeminden eyle. Kitaplarımızı sağımızdan verdir. Bütün yolculara selâmetler, farîza-i haccı yapmak isteyenlere kolaylıklar, tekrar hacc yapmak isteyenlere hayırlı ziyaretler nasibeyle. Amin.

Ya Erhamerrahimin! Sonsuz rahmetin, İsmi azamın, Kur’an-ı hakimin, Habib-i ekremin, makbul kulların, Leyle-i kadrin ve diğer mübarek gecelerin hürmetine duâlarımızı kabul buyur.

Azâmet-i Hüdâ ve icâbet-i duâ için tekbir…

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ٭  اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لآَ اِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَعَلٰى جَم۪عِ اْلاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمْ اَجْمَع۪ينَ ٭ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّايَصِفُونَ

وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ ٭وَالْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ اَلْفَاتِحَةْ مَعَ الصَّلَوَاةُ٭

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

 

Bir önceki yazımız olan 14) ÜSTAD HAZRETLERİNİN VEFATINDAN SONRA TAZİYE VE TESELLİ başlıklı makalemizde hulusiyahyagil, taziye ve üstad hakkında bilgiler verilmektedir.