6- SİYASETLE İŞTİGAL HAKKINDADIR!

6- SİYASETLE İŞTİGAL HAKKINDADIR!

KUR’AN’IN TİLMİZLERİ VE NÛRLARIN HADİMLERİ HAKKINDA DAHA ZİYADE SİYASİ KANAATLARDAN DOĞAN ELEM VERİCİ VE BU MÜBÂREK ZÜMREYİ YEKDİĞERİNE DÜŞMAN YAPAN ŞAYİALAR BU YAZIYA VESİLE OLMUŞTUR.

***********************************************************************************************

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Aziz Kardeşlerim,

Mübarek Üstadımız hepinizin bildiği gibi en az onbeş günde bir defa okumaklığımız lâzım gelen Yirmibirinci Lem’a-i – İHLÂS – ile ihlâs kuvvetine dayanmaklığımızı tavsiye ve ihlâsı kazanmak ve muhafaza etmek için düsturlar koymuştur.

Siyasi kanaatların tahribatından korunmak için de UHUVVET adlı dersini vermiştir. Bu iki eser, bizleri muhtemel felâket ve ma’nevi mes’uliyetten kurtarmağa kâfidir. Birbirimize karşı kusurlarımızı afvedip hizmetin zararına sebep olacak düşüncelere girmeyelim. Biliyorsunuz ki din düşmanları her vesile ile Kur’an’ın hâdimlerine tecâvüzden geri kalmıyorlar. Bunların çirkin emellerinin tahakkukuna imkân vermekle çok büyük vebal ve günaha girmiş oluruz.

SİYASETLE İŞTİGAL HİZMETİMİZE ÇOK ZARARLIDIR. Kimse siyasi kanaatından dolayı ayıplanamaz. Fakat ihsân-ı İlâhi olarak omuzumuza yüklenen hizmet o kadar ehemmiyetlidir ki, siyasetle uğraşmaya vaktimiz yoktur. Siyasi faaliyetlerde bulunacaklar çoktur. Bu işi onlara bırakalım da siyasi kanaatımızı yalnız seçim esnasında sandığa atacağımız rey pusulasına saklayalım ve ifşa etmeyelim yeter.

NETİCE: İhlas ve uhuvvet dersleri, bizleri sarsılmaz hale getirmeye, ma’nevi yaralarımızı tedaviye, nefsani arzulardan vaz geçmeye, şahsiyet ve enaniyetimizi tatmin etmeye ve hakkımızda inayet ve rahmet-i İlâhinin devamına yetecek esasları hâvidir. Başka fikir beyanına ihtiyaç yoktur. Allah cümlemizin muîni olsun, kalblerimizi Allah, Peygamber, Kur’an sevgisi ve fena-fil ihvân ile nûrlandırsın. Her türlü şerlerden ve şerlilerin şerlerinden ehl-i imanı korusun. Amin.

                                                                                                                         El Baki El hubb-u fillah,

    Muhibb-i Muhlisiniz, İ. Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

 

Bir önceki yazımız olan 14) ÜSTAD HAZRETLERİNİN VEFATINDAN SONRA TAZİYE VE TESELLİ başlıklı makalemizde hulusiyahyagil, taziye ve üstad hakkında bilgiler verilmektedir.