بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ  

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

Hulûsi Bey’i* anlamak için Risale-i Nûr ve şahsiyet-i ma’neviyesini temsil eden Bedîüzzaman Said Nursi Hazretleri ile beraber anlatılması ve anlaşılması gerekir. Merhum Hulûsi Bey birçok vasıfları olmakla birlikte en mühim vasfı Bediüzzaman Hazretleri ile bu dehşetli asırda en büyük bir hizmet-i îmâniye ve Kur’aniye de beraber bulunmasıdır. Bedîüzzaman Hazretleri müteaddit yerlerde; nûrların birinci muhatabı, ihlâs kahramanı ve vefatımdan sonra sadakatli varisim gibi yüzlerce vasıflarıyla Risale-i Nûr talebelerine bir numûne-i imtisal olarak göstermiştir.  Bunun için Hulûsi Bey’in, Risale-i Nûr’a ve Bedîüzzaman Hazretlerine âyine ve muhatap olması yönüyle anlaşılması, çok ehemmiyet arz etmektedir

Bu sitenin hazırlanmasının gayesi;Evvelâ, son yıllarda internet ortamındaki sosyal medya ve basılı neşriyâtın artmasıyla birlikte Hulusi Bey’in şahsiyeti ve hizmeti hakkında, malumat ağızdan ağıza, kalemden kaleme hızlı bir şekilde yayılırken zaman zaman aslını muhafaza edemediği görülmektedir. Hulûsi Bey’in şahsının, hizmetinin ve hakkında yazılan ve söylenenlerin doğru anlaşılması için en iyi metod,  Risale-i Nûr talebelerine geride bıraktığı belgeler, dokümanlar ve bir kısım ses kayıtlarıdır. Merhum Hulûsi Bey henüz hayatta iken, kendisinde bulunan Bediüzzaman hazretlerinden gelen mektupları, kendi yazdığı mektupları, kendine gelen mektupları, kitap ve belgeleri v.s. bu evrakların tamamını Muhammed Orakçıoğlu’na vermiştir. Bu vesikaların paylaşılması suretiyle Hulûsi Bey’in, Risale-i Nûr’a ve Bedîüzzaman Hazretlerine âyine ve muhatap olması ilk dilden anlaşılmış olacaktır

Hulûsi Bey hiçbir eser neşretmemiş, nazarları Risale-i Nûr’a ve hizmet-i imaniye ve Kur’aniyenin anlaşılmasına çevirmiştir. Kendisine mektuplarla sorulan suallere mutlak surette cevap vermiştir. Bu mektuplarla alakalı olarak da Muhammed Orakçıoğlu’nun “Efendim bunları neşredebilir miyiz?”sorusuna “Neşredin demem fakat istifade ediyorsanız ona da karışmam” diyerek ince bir üslupla bu mektupların umumun istifadesine açılabileceğine dair bir cevap vermiştir. Yine Bediüzzaman hazretlerinin Hulûsi Bey’e gönderdiği bahusus “Vefatımdan sonra sadakatli varisim” ve “İnşallah Cenab-ı Hak seni ali bir mertebe olan İmamlık mertebesine mazhar eder” gibi şahsına bakan çok mühim mektupları “Vefatımdan sonra neşredebilirsiniz” demiştir. Bu mektupların Barla Lahikasına ilhakını arzu etmiştir.

Bu mülahazalarla sitemizde tedricen yayınlayacağımız Hulûsi Bey’e ait orijinal mektup, belge ve ses kayıtlarının istifadeye medar olacağını ve bir kısım mülahazaları tashih edeceğini ümit etmekteyiz. Madem Risale-i Nûr hizmeti, Üstadımızın işaretiyle kıyamete kadar devam edecektir. Risale-i Nûr hakikatlarına ve hizmetine ışık tutan ve daha önce neşredilmemiş yüzden fazla orijinal belge ve ses kayıtları, umumun bahusus taharri-i hakikat eden kardeşlerimizin ilgi ve alakasını çekecek mahiyettedir.

Hulusi Bey; “Tek başıma da kalsam, hayatım pahasına da olsa Üstadımdan gördüğüm tarzı ifaya mecbur ve mükellefim”  diyerek, Risale-i Nûr’un şahsiyet-i ma’nevisini temsil eden ihlâslı şakirdler zümresiyle mezc olup, kendine mahsus bir grup ve tarz teşekkül ettirmemiştir.

Gayemiz: Hizmet-i Kur’aniye ve Nûriyede bulunan nûr talebelerinin Risale-i Nûr’un birinci muhatabı olan Hulûsi Bey’in bir nebze de olsa anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Gayret bizden tevfik Allah’tandır.

* Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risale-i Nûr’larda ekseriyetle Hulûsi Bey hitabını kullandığından Hacı İbrahim Hulûsi Yahyagil ağabey için, biz de bu tabiri kullanmayı uygun gördük. Ayrıca muhitinde de kısaca Hacı Bey ve Hacı Hulûsi Bey olarak da bilinirdi.

Hulûsi Bey’in ailesi, sevenleri ve Muhammed Orakçıoğlu

Not  ©: Sitemizde ki bilgi ve belgelerin bu site kaynak gösterilerek ve filigranlı olarak kullanımı serbesttir ancak bu bilgi ve belgelerin ticari maksatla kullanımı yasaktır. (her hakkı mahfuzdur) ©