1) HULUSİ BEY’İN ÜSTAD HAZRETLERİNE MEKTUBU-1

1) HULUSİ BEY’İN ÜSTAD HAZRETLERİNE MEKTUBU-1

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَ بَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ عِلْمِ اللّٰهِ اَبَدًا دَائِمًا آمِينَ.

 

Mübarek, Münevver, Müşfik Ve Muhterem Üstadım Efendim!

Evvelen: Münevver ellerinizi kemal-ı ihtiramat ve edeple takbil ile ayaklarınıza yüz ve göz sürer bütün metalib ve makasıdınızın alelhusus Nurlar hakkındaki müşterek temennilerimizin ankaribüzzaman husulünü eltaf-ı binihaye’yi sübhaniyeden âcizane, abîdane niyaz ediyoruz. Şuhur-u selasenizi de tebrik ve mübarek dualarınızı istirham ediyoruz.

Saniyen: Kardeşimiz Hacı Mahmud’un oraya hususi işi için gelmesi şu arîzamızın takdimine vesile olmakla beraber bu havalideki bütün Nur ailesinin vekili olarak inşâallah ziyaretle de müşerref olacaktır.

Salisen: Kardeşimiz Abdülmecid Efendinin tercüme ettikleri Asa mecmuasını posta ile emir buyurulan zata takdim etmiştim. İnşallah şimdiye kadar alınmıştır. Tercüme edilecek Hutbet-üş Şâmiye’yi de inşâallah takdime muvaffak oluruz.

Râbian: Malazgirt ve havalisinde Nurlara tehalükle(*) sarılanlar ve Nurları elden ele, köyden köye gezdirenleri, yazanları müjdeleyen yazılanlar ve münevver ellerinizi takbil ve ihtiramlarının arzına bu fakiri tevsit eden çok isimler bildiriyorlar. Şarkın diğer mıntıkalarında da Nur müştakları ve Risaleleri ele geçirmek emeline düşenleri günbegün arttığını hissediyoruz. Hâzâ min fadlî Rabbina

Hâmisen: Nurların şahsiyet-i maneviyesine zahiri zulümkâr her tecavüzün elemli perdesi arkasında Hâlik-ı Rahîm ve Hâkim’in nihayetsiz hikmetli ve rahmetli eltafının gizlenmiş olduğunu son hadisenin neticesiyle bir kere daha idrak ettik “lillahil hamd vel minneh”

Sâdisen: Nurların Kur’andan füyüzan ettiğine binler delillerden en zahiri (Üflemekle söndürülemeyerek intişarının harika bir surette artması) olduğunu lezzet ve şükranla müşahede etmekle ciddi bahtiyarlık hissediyoruz. Bu hakir talebenizin mesbuk sünühatındaki

“Nurcuların elleriyle kurtulacak çok düşmüşler. 

  Naşirlerin dilleriyle dirilecek çok ölmüşler.”

Fıkrasının hak ve hakikat ve intak-ı bil haktan bir örnek olduğuna da şüphemiz kalmamıştır.

Elhamdulillahi hâzâ min fadlî Rabbina!

El Baki El Hubbi fillah

Muhlisiniz, Hulusi

 

(*) Tehlikeye aldırış etmeden, istekle atılmak. (naşir)

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 39) HEDİYENİN ADEM-İ KABUL SEBEPLERİ başlıklı makalemizde hediyeninademikabulü; hediyealmamak; hakkında bilgiler verilmektedir.