81) ATÂ VE KAZA YA DAİRDİR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ   Sual: İ’lem Eyyühel Aziz. Cenab-ı Hakkın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Atâ, kaza kanununu bozar. Kaza da kaderi bozar. Mesela: Bir şey hakkında verilen karar, kader...
DEVAMIN OKU
80) KADER İLE ENENİN NE GİBİ MÜNASEBETLERİ VAR? SUALİNE CEVAPTIR.
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: Kader ile enenin ne gibi münasebetleri var ki beraber mütalaaları isteniyor? Cüz’i ihtiyari ile enenin hangi cihetlerden münasebetleri vardır? Cevab: Kaderle, cüz’i ihtiyari kadere...
DEVAMIN OKU
79) KADER DERSİNİN İZAHI
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Kader dersinin izahı; Birinci Sual: Kader dersinin ikinci mebhasından yani, ehl-i ilme mahsus ince bir tetkik-i ilmidir diye başlayarak, Eğer desen Kaderle cüz’i ihtiyari nasıl tevfik...
DEVAMIN OKU
78) ERKÂNLAR ve SAHİPLER ve HASLAR ve NAŞİRLER ve TALEBELER ve TARAFTARLAR …
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Aziz ve muhterem kardeşim, Cevabi mektubunuzu 4 Haziran 1976 günü almıştım. Bugün, yani 29 Haziran 1976 günü de, 25 Haziran 1976 tarihli mektubunuzu aldım. Evvela; Bilmukabele üç...
DEVAMIN OKU
77) İHLAS DERSLERİNİ ÇOK OKUYUN!
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sevgili Nazif Birinci mektubunuzda adres olmadığı için cevap verememiştim. Lehülhamd bugün ikinci mektubunuzu aldım ve şu bir kaç satırı yazıyorum. Kardeşim, Muhterem Üstad’ın tarihçe-i...
DEVAMIN OKU
76) BEN AYRILIK TAŞIMIYORUM!
Sevgili kardeşim. Ankara’daki ziyaretimden ve surî ayrılışımdan dolayı samimi hislerinize hem müteessir ve hem memnun oldum. Teessürüm, ayrılık hissetmenizdir. BEN AYRILIK TAŞIMIYORUM. DAİMA BERABER BULUNDUĞUMUZA KANİİM. Gerek sizin ve gerek...
DEVAMIN OKU
75) ÜSTADIN TEVECCÜH-Ü MANEVİSİNİN DEVAMI HAKKINDADIR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Vefakâr, hâlis, uhrevî kardeşim 12 kânun-u evvel tarihli mektubunuzu dün aldım.  Münderecatından pek memnun ve mesrur oldum. Allah iki cihanda da sizi aziz edip umduğunuza nail ve...
DEVAMIN OKU
74) 4 KARDEŞİN MEKTUBUNA CEVAP
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ 4 Kardeşin Mektubuna Cevap Aziz Kardeşim, Selam ve dualar eder, hıfz-ı İlahide daim ve sıhhat ve afiyette daim olmanızı eltaf-ı ilahiden niyaz ederim. İnşirah suresinden sualinize gelince...
DEVAMIN OKU
73) BİR KISIM SUALLERE VERİLEN KISA CEVAPLARDIR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: Sıkıntıların menbaı nedir, neden ileri geliyor? Cevab: (men âmene bil kader, emine minel keder)’den gaflet gelmesinden, sıkıntılar neş’et eder. (Huz mâ safa da’ mâ keder) kaidesine...
DEVAMIN OKU