162) RÜ’YET-İ CEMALULLAH
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: Mirac’ın Dördüncü Meyvesinde; Rü’yet-i Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mü’mine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir. Rü’yet-i Cemalullah...
DEVAMIN OKU
161) HİLAFETİ KÜBRADAN MAKSAT NEDİR?
ب Birinci sualiniz ki: “Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın dava-yı hilafet-i kübrada mu’cize-i kübrası talim-i esmadır”, deniliyor. Bunun izahı arzu edildiğine göre aynı dersin bu cümleden sonraki kısmını dikkatle mütalaa etmelisiniz. Eğer...
DEVAMIN OKU
160) DAR-ÜL HARB İLE İLGİLİ SORUYA CEVAPTIR.

Aziz Kardaşım Remzi  Eser,                                                                         07 Eylül 1981 Bir hafta evvel aldığım bir mektubunuza cevabım. Burayı “Dar-ül Harb” telakki edenlerin bu

DEVAMIN OKU
159) BİR TAZİYE MEKTUBUDUR.
(Merhum Hulusi Ağabey’in bir yakınının validesinin vefatı münasebetiyle yazdığı mektuptan bir kısımdır.)  Aziz Muhterem Kardeşim, Allah valide hanıma rahmet eylesin, sizlere de sabr-ı cemil ihsan eylesin ve ecdadımızı bizlerden razı etsin ve...
DEVAMIN OKU
158) FENA VE BEKA DAKİ MAKSAT NEDİR?
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: İnsan Nur-u Muhammedi (A.S.V)’den yapılmış. İnsanın sima-yı manevisinde o Nur’u seyretmek mümkün olmuştur. O simada onu görmeden teşahhusat-ı İlahiyeyi görmek mümkün müdür? Cevab...
DEVAMIN OKU
157) İNSAN KAİNATIN KÜÇÜK BİR MİSAL-İ MUSAĞĞARIDIR.
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: “İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalb, sır, nefis ve hakeza,  letaif kendine göre birer hisse alır, masseder.” Cevab: Bir...
DEVAMIN OKU
156) KUR’AN’IN NUR’U ÜFLEMEKLE SÖNDÜRÜLMEZ
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Sual: وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ (Elhac-27) Bundaki maksat nedir ve bu ilan ne şekilde olmuş? Cevab: İbrahim Aleyhisselam zamanında ve ondan sonraki zamanlarda gelecek insanlara...
DEVAMIN OKU
155) GÖZÜ İBRETE BAKTIRMAKLIĞIMIZ LAZIM GELİR
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ 5 Temmuz 1968 Sevgili Kardeşim. Sıhhat ve afiyetinizden memnun oldum. Devamını dilerim. Altıncı Söz’de; (Meselâ: Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenab-ı...
DEVAMIN OKU
154) İNZİVA VE İNFİRAD ZAMANI DEĞİL, CEMAAT ZAMANIDIR.
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ   31 Mart 1975 Muhterem kardeşim. Mektubunuzu 28 Martta aldım. Sizin hakkımdaki iyi düşüncenizden dolayı, Allah sizden razı olsun derim. Bilirsiniz ki inziva ve infirad zamanı değil...
DEVAMIN OKU