8- RİSÂLE-İ NÛR’U ŞAHSİ MENFAÂTLERİ İÇİN VASITA OLARAK KULLANMAK İSTEYENLERE CEVAP

8- RİSÂLE-İ NÛR’U ŞAHSİ MENFAÂTLERİ İÇİN VASITA OLARAK KULLANMAK İSTEYENLERE CEVAP

RİSÂLE-İ NÛR’U ŞAHSİ MENFAÂTLERİ İÇİN VASITA OLARAK KULLANMAK İSTEYENLERE CEVAP!

  1. Risâle-i Nûr’un mesleği ihlâstır.
  2. Risâle-i Nûr’u müellifi bile şahsına bağlamamıştır.
  3. Risâle-i Nûr şakirdlerine nasıl davranacakları, hem ihlâs risalesinde hem de 26. Mektubun 10. meselesinde yazılıdır.
  4. Nûr talebesi şahsa dâvet edilemez.  اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ fermanına ittibaa emrolunmuştur.
  5. Başa gelen ekseri musibetler düsturlara muhalefettendir. Ne yazık ki, musibetler yalnız ferde değil umuma şamil oluyor.
  6. İnsaf etmek, şerre alet olmamak elzemdir. Hiçbir aklı başındaki Risâle-i Nûr şakirdi böyle şiir ve hayalata aldanmaz. Meğer ki akıl ve iz’an dan mahrum ola veya bu nûrlu hizmeti tarikat sayıp, birinin peşinden esasata zıt olarak körü körüne seğirtmeye kendini mecbur bilecek kadar sathî düşünceli ola… Böylelerine Allah akıl ve iz’an vere Amin….

İ. Hulûsi Yahyagil

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

 

Bir önceki yazımız olan 1- M. SUNGUR AĞABEYİN 1400. HİCRİ YILBAŞI TEBRİK MEKTUBUDUR. başlıklı makalemizde Hulusiağabey ve Sungurağabey hakkında bilgiler verilmektedir.