3) TERCÜMAN-I HAKİKAT

3) TERCÜMAN-I HAKİKAT

        TERCÜMAN-I HAKİKAT

Ey sa’yî i şeriat, Kur’an’a gel Kur’an’a,

Ey sâlik i tarikat, Kur’an’a gel Kur’an’a,

Ey talib i hakikat, Kur’an’a gel Kur’an’a,

Ey dai i marifet, Kur’an’a gel Kur’an’a,

Her ne varsa yaş kuru, hepsi mevcut Kur’an’da,

Hazinenin tılsımı, Furkan’dadır, Furkan’da,

Mü’minlerin mesleği, İhlas ile çalışmak,

Allah için dostluğa, ısrar ile yapışmak,

Tefrikadan kaçarak, tevhid ile tanışmak,

Dost tutup Allah’ı, masivadan kaçışmak,

Her ne varsa yaş kuru, hepsi mevcut Kur’an’da,

Hazinenin tılsımı Nur’lardadır, Nur’larda,

Âhir zaman Nebisi, numunedir herkese,

Ta’yib etmezler halkı, hitapları hep nefse,

Derler ki;  Ey mü’minler! Kulak verin hak sese,

Elimizde Kur’an var, yoktur özge hiç nesne,

Her ne varsa yaş kuru, hepsi mevcut Kur’an’da,

Hazinenin tılsımı, Furkan’dadır, Furkan’da,

Dert ve belâ, musibet vermez onlara cefa

Bilirler ki bunları, gönderir mutlak Huda

Şekva değil işleri, hamd ve sabırla safa

Sığınırlar Allah’a, ahde ederler vefa

Her ne varsa yaş kuru, hepsi mevcut Kur’an’da,

Hazinenin tılsımı Nur’lardadır, Nur’larda,

Kur’an’dır Üstadları, zevkli hizmet ederler,

Mü’mindir ihvanları, ciddi ülfet ederler,

Nurludur ikramları, şevkli izzet ederler,

Hasbidir ihsanları, kalbî şefkat ederler,

Her ne varsa yaş kuru, hepsi mevcut Kur’an’da,

Hazinenin tılsımı, Furkan’dadır, Furkan’da,

Kur’an’ın hadimleri, ekmel insana benzer,

Bürhan’ın naşirleri, Sur-u imana benzer,

Sözler’in hikmetleri, Rahm-ı Rahmana benzer,

Bu nazmın, Ey Hulûsi! Feyz-i Kur’an’a benzer,

Her ne varsa yaş kuru, hepsi mevcut Kur’an’da,

Hazinenin tılsımı Nur’lardadır, Nur’larda,

                                                                          Hulûsi Yahyagil (R.A.)

 

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 15) ONDÖRDÜNCÜ NOTA'DAN SUALLER VE CEVAPLARI başlıklı makalemizde 14.Nota, Ondördüncünota ve Ondördüncünotadansualvecevaplar hakkında bilgiler verilmektedir.