9) ÜSTAD HZ.LERİNİN HULUSİ AĞABEYE HİTABEN YAZDIĞI NEŞREDİLMEYEN MEKTUPLARDAN-9.

9) ÜSTAD HZ.LERİNİN HULUSİ AĞABEYE HİTABEN YAZDIĞI NEŞREDİLMEYEN MEKTUPLARDAN-9.

Ehli Hak, yalnız hak için bahse giriş­meli. Hak için bahse girişen izhar-ı fazl et­mez. Yalnız Hakkı arar. Hak hangi tarafta olursa olsun, kemâl-ı şevk ile alır. Hatta hak, hasım tarafında olsa, hâlis bir hakpe-rest daha ziyâde sever. Çünkü, istifade eder. Eğer hak onun sözünde olsa, bir istifadesi olmaz. Gu­rura girmek de ihtimali var. Fa­kat hasmın elinden çıksa, hem istifade eder. Hem tes­limiyyetle hakka inkiyadını gösterir. Bir fazilet dahi kazanır.

Hakîkat böyle iken, maatteessüf ehl-i hakda ve ulemâda hakperestlik nâmı al­tında, nefis perestlik işe çok karışıyor.

En mühim ve kudsî bir mes’eleyi, satranç oyunu gibi izhar-ı fazl yolunda ve müzakere-i ilmiyeyi, münakaşa de­recesine çıkarılıp, onunla oynuyorlar. Her iki taraf kendini haklı zanneder. Her iki taraf, mâdem münakaşa sûre­tini alıyor, haksızdırlar.

Zaten kemmiyeten az olan ehl-i dalâlet, kesretli olan ehl-i hakkın şu hâlinden isti­fade ederek, mağlup edip, perîşan ediyorlar.

Hem münakaşacı iki kısım, o mes’elede hakkı göremezler. Çünkü: Nazar-ı insaf ile bakılmadığı için, ten­kid nazarı hasmının yalnız çürük taraf­larını ve taraftarlık cihetiyle kendi nefsinin yalnız iyilik tarafını görür, iyi­liklerini onun çürükleriyle müvazene eder. Elbette bu nazar hakkı göremez, görsede tanımaz.

Said Nursî

 

Orjinali indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 8) HULUSİ BEY'E GİDECEK. başlıklı makalemizde hulusininnurlaranöbetdarlıksaati; hakkında bilgiler verilmektedir.