1- DERMÂN-I HAKİKAT
Ey derde dermân isteyen, gel Urfa’ya dermânı al Ey rûha seyrân isteyen, gel Urfa’ya fermânı al (1) Ey zevke ummân isteyen, gel Urfa’ya bürhânı al Ey aşka cevelan isteyen, gel Urfa’ya meydanı al Yükseklerden düze indim...
DEVAMIN OKU