44) NİYET, VİCDAN VE ŞUUR İLE ALAKALI SUALLERE VERİLEN CEVAPLARDIR!
S: Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucb, riya ve gösteriş iledir? C: Niyet, ihlasa yani Allah rızasına dayanırsa hayrat ve hasenat indallah makbul olur. Halkın rızası için olursa fasiddir, hayatsızdır. S: Fıtri olarak vicdanda...
DEVAMIN OKU