36) RİSALE-İ NUR VE EHL-İ TARÎKAT
Bir mektubun cevabıdır. 1-Risale-i Nur; İman-ı tahkiki dersidir. Bu dersten yalnız ehl-i şeriat değil ehl-i tarîkat, ehl-i hakikat ve marifet de mertebelerine ve derece-i zevklerine göre istifade ederler. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ahir-i...
DEVAMIN OKU