2- EZVAK-I HAKİKAT
İmanında kemal olan zulümlerden ürkmez aslâ İhvanında fena bulan zalimlerden korkmaz aslâ Mevcûdâtta hakkı gören hududundan çıkmaz aslâ Bu alemde nura eren ezvakından doymaz aslâ Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah Ne misli var ne...
DEVAMIN OKU