2- EZVAK-I HAKİKAT

2- EZVAK-I HAKİKAT

İmanında kemal olan zulümlerden ürkmez aslâ

İhvanında fena bulan zalimlerden korkmaz aslâ

Mevcûdâtta hakkı gören hududundan çıkmaz aslâ

Bu alemde nura eren ezvakından doymaz aslâ

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah

Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah

Mesaibin cümlesinden ancak Allah kurtarıcı

Mehâlikin darbesinden ancak Allah koruyucu

Menahinin küllisinden ancak Allah saklayıcı

Measinin cemî’inden ancak Allah bekleyici

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah

Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah

Bak dağlara haşmeti gör, bak âsâra kudreti gör

Bak bağlara nimeti gör, bak esrara hikmeti gör

Bak çaylara sür’ati gör, bak ebhâra vüs’ati gör

Bak canlara Cenneti gör, bak envâra rahmeti gör

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah

Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah

Derman istersen derdine, gel Kur’an’dan devâyı al

İman istersen kalbine, gel Sözler’den safâyı al

Bürhân istersen aslına, gel derslerden kimyâyı al

Ummân istersen zevkine, gel Nurlardan ma’nâyı al

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah

Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah

Girdik Nur’un bahçesine ni’metleri tattık hadsiz

Daldık Nur’un havzasına elmasları bulduk hadsiz

Vardık Nur’un çeşmesine kevserleri içtik hadsiz

Gittik Nur’un ravzasına hikmetleri gördük hadsiz

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah,

Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah.

Meslek-i Nur, saliklere râh-ı Hakk’ı gösteriyor

Üstad-ı Nur, taliblere iman yolu öğretiyor

Şakird-i Nur, muhtaçlara ihlas zevki belletiyor

Nurcu Muhlis (*), müminlere Nurlu Sözler dinletiyor

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah.

Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah.

 

Hulûsi Yahyagil

(*) Bu Hulûsi

Orjinalini indirmek için tıklayın!

 

 

Bir önceki yazımız olan 8- RİSÂLE-İ NÛR’U ŞAHSİ MENFAÂTLERİ İÇİN VASITA OLARAK KULLANMAK İSTEYENLERE CEVAP başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.