166) ÜSTAD HAZRETLERİ HAYATTA İKEN, YAPILAN BİR TENKİDE HULUSİ AĞABEY’İN VERDİĞİ CEVAPTIR
ب (Üstad Hazretleri hayatta iken, yapılan bir tenkide Hulusi Ağabeyin verdiği bir cevaptır.) Şu birkaç satırı yazmak mecburiyetinde kaldığım için müteessirim. Ramazan sonlarına doğru kulağıma kadar gelen ve devam eden haberlerden şurada burada bu...
DEVAMIN OKU