116) BİR ELMAYI TETKİK EDELİM

116) BİR ELMAYI TETKİK EDELİM

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

1- Bu dünya misafirhanesine gelen bir misafirin görüşlerini ifade eden tabirlerin izahını istiyorsunuz. Kırmızı kalemle yazdığınız tabirlerin lügat manalarını yazmakla iktifa edeceğim.

Gayet keremkârane bir ziyafetgâh: Son derece lütuf ve ihsanlı bir ziyafet mahalli.

Gayet san’atkârane bir teşhirgâh: Son derece san’atlı eserlerin konulduğu bir meydan yeri.

Gayet haşmetkârane bir ordugâh ve talimgâh: Son derece gösterişli, azametli orduların toplanma ve talim yeri.

Gayet hayretkârane ve şevkengizane bir seyrangâh ve temaşagâh: Son derece şaşırtıcı ve ciddi iştiyak verici bir gezilmeye ve ibretle bakılıp görülmeye layık bir mahal, bir yer.

Gayet manidarane ve hikmetperverane bir mütalaagâh: Son derece şümullü manaları ve ibret duygularını tahrik edip geliştiren okuma yeri halinde hazırladığını, sinnen büluğa, İslamen hidayete ve imanen tefekkür yolu ile idrak ve iz’ana muvafık olacak müdakkik müşahedelerini mana-yı harfi ile kıymetlendirebilecek âlât, cihazat ve duygularla mücehhez, mükerrem ve muhterem misafir olan hakiki insanın ibretli, hikmetli ve kıymetli manalarına, bu tabirlerle tercüman olunmuştur.

2- “Geçmiş zamanın hüzünlerini” demekten maksat nedir?

El Cevab: Bu dünyanın ibtila mahalli olduğuna, binaenaleyh belanın en şiddetlisi enbiyaya sonra evliyaya ve diğer hassaten Allah’ın makbul ve imanlı kullarına gelmesi vâki ve bu ibtilanın eğer sabır olunursa uhrevi mükâfatının çok büyük olacağını bildiği halde, ömründe başına gelen belalara karşı sabırda eksiklik yapmış olmasından, gelen hüzünlere esefle işaretle mübtelalara sabrın ehemmiyeti bildirilmektedir.

3- İsm-i Hakem ve İsm-i Hakîm hakkındaki 30. Lem’a 2. Nüktede ki beyandan Hakîm ismi, Hakem manasında işlenmiş görünüyor. Bu isimlerin manaları ayrı ayrıdır. Fakat bir şeyde birçok isimlerin bulunmaları mümkündür.  Mesela: Her şeyin Hâlıkı olan Allah her yarattığı şeyi Hakîm isminin tecellisini göstermek için hikmetli halk etmiştir. Abes halk olunmuş bir şeyi yoktur.

Her şeyin hikmetli halkolunmasına hüküm edilmiş olması da Hakem isminin muktezasıdır. 32. Sözün 2. makamında birbiri içindeki esmanın tecelliyatına misaller vardır. Oraya bakılsın.

Bir elmayı tetkik edelim;

Ondaki güzel koku Latif ismine,

Nimet olması Mün’im ismine,

İhsan olması Muhsin ismine,

İkram olması Kerim ismine,

San’at olması Sani’ ismine,

Rızık olması Rezzak ismine,

Tenahhum olan çekirdek Evvel ismine,

Meyvesi Ahir ismine,

Bir elma çekirdeğinden elma ağacını ve elmayı halk ve icad etmesi Hakem ismine,

Bir elmanın içindeki çekirdekte o elmanın yaratılmasına vesile ve tohum olan elma çekirdeğinden ta meyveli bir elma ağacı olana kadar edvar-ı hayatiyesini ve geçmiş neslinin tercüme-i hallerini ve gelecek nesillerinin kaderi programlarını taşıyan bir kutucuk haline getirmesi ile Hakîm ismine işaretler vardır.

4- Abdullah kardeşin suallerine cevaptan şimdilik Kader’in İkinci Mebhası ile diğer üç suale verilen cevap melfuftur.

El Baki El hubb-u fillah,

Muhibb-i Muhlisiniz,  İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 115) SIFAT-I İLAHİYEYİ TANIMAK başlıklı makalemizde SIFATIİLAHİYE hakkında bilgiler verilmektedir.