137) RAMAZAN HİLÂLİNİ GÖRMEK HAKKINDADIR

137) RAMAZAN HİLÂLİNİ GÖRMEK HAKKINDADIR

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Aziz Kardeşlerim.

Ramazan hakkında fıkıh kitablarında esaslı malumat vardır. Ancak bizde halen rasadat-ı havaiye ve riyazi hesablara göre tayin olunmaktadır. Cenubtaki memleketlerle ihtilaf bu yüzdendir.

Ferden veya cemaat halinde Ramazan hilâlini görmek ile takvime bakılmadan oruca başlamak lazımdır. Fakat bu ancak görenlere; Mesela bir köye, bir kasabaya, bir aileye ait olur.

Şevval yani Ramazan bayramı hilâlini görenler bayram edemezler. Çünki bu hal fitneye sebeb olur. Bunlar sanki kadıya müracaat etmişler de şehadetleri red edilmiş kimseler gibi olurlar. Mamafih gerek Ramazan ve gerekse bayram hilâlini görenlerin vebalde kalmamak için keyfiyeti doğruca Diyanet İşleri Başkanlığına bildirmeleri en ma’kul yoldur kanaatındayım.

Hülâsa: Memleketimiz halkı Cenub memleketlerinin rü’yeti ile a’mal edemezler. Çünki, itimat edemezler. Ya yalanla kadıya müracaat edip hüküm almışlarsa?

Bir tek çare düşünüyorum. Amma bizi dinleyen olmaz. Bu işle iştiğal edenler mesela; Ramazan hilâlini, Şevval ve Zilhicce hilâlini kontrol etseler belki hesab hatalarını görürler ve düzeltirler, vebalden kurtulurlar.

Üstad Hazretlerinin bu meseleye dair bana bir emirleri vaki değildir. Başkalarına söylediklerini de duymadım.

Bu kadarla iktifa eder size ve efrad-ı ailenize, ebeveyninize, umum alakadarınıza ayrı ayrı selam ederim. Hepinizi Erhamürrahiminin Hafiz ismine emanet ile yazıma son veriyorum. 17.12.1970

NOT: Takvim ile kameri ayların bir birini tutmadığı ve Ramazan ve Bayram günleri arasında meydana gelen ihtilaflardan kurtulmak için kameri görünce oruca niyet ve yine şevval hilâlini görünce bayram yapabilir mi?  sualine olan cevap yukarıya çıkarılmıştır.

                                                                                                             El Baki El hubb-u fillah, Duacınız

İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 136) DERSLERİN İZAHI İLHAMEN OLMAKTADIR. başlıklı makalemizde derslerin izahı ve sefer hakkında bilgiler verilmektedir.