141) SIKINTILI ÜZÜCÜ HADİSAT KUSURLARIMIZIN MUKTEZASIDIR.

141) SIKINTILI ÜZÜCÜ HADİSAT KUSURLARIMIZIN MUKTEZASIDIR.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Kardeşim,

Mahsus selam eder, bütün din kardeşlerimizle birlikte bizleri de daima hıfz ve eman-ı İlahi’de olmaklığımızı niyaz ederim.

İktisat ettiğiniz para ile bilezikler ve diğer altın veya gümüş için;

1 – Eğer çocuklar farik, mümeyyiz veya baliğ olsalardı, nisaba malik olacak kadar da para veya ticarete verilse, artabilir başka bir malları olsa idi, onlar zekât vereceklerdi. Fakat onlar teklif çağına girmedikleri için para sizindir ve zekâtı da size düşer.

2 – Çocukların (Hanımın) bileziklerine onun zekât vermesi lazımdır. Fakat kadın nereden verebilir. İster istemez bunların zekâtını da sizin vermeniz icab eder. Elmas ve her türlü kıymetli taşların zekâtı yoktur. Eğer bunlar ticari ise varidattan ihtiyacı fazlasının zekâtı verilir.

3 – Hanefi mezhebinde hüküm bu mealdedir. Şafii mezhebinde hanımların altın ve gümüş zinetleri zekâttan muaftır. Hatıra gelir ki bileziğe neden Hanefi mezhebinde zekât veriliyor. Çünki bunlar nisabta muteberdir. Ve eğer paraya çevrilse ticaretle gelir temin edilebilir.

Çokları bir ev veya dükkân almaya veya yaptırmaya kalksa hanımın zinet eşyasının satılığa çıkarıldığı görülüyor. Demek onlarda artmak veya bir ihtiyaca sarf olunmak kabiliyeti vardır.

Nisab malumunuzdur. Gümüşten ikiyüz dirhem, altından yirmi miskal, otlatılan hayvanlardan devede beş, sığırda otuz, koyun ve emsalinde kırk adet olur. Ve bunlara malik olana o malın üzerinden bir sene geçerse zekâtlarını vermek lazımdır. Bunlar bir cinsten olmaz. Mesela; Bir kimsenin azar azar gümüşü, altını, devesi, sığırı, koyunu varsa hepsi birden hesaba katılarak tamamı nisabı tamamlarsa yine üzerinden bir sene geçmekle zekât verilmek icab eder.

Zekâtın şartı: Zekât verecek kimse Müslüman, hür ve mükellef, yani akıl-baliğ olmakla beraber hacet-i asliye; “(yani: nafaka, mesken, hane, dükkân ve sair akarlar) yazlık ve kışlık elbise isterse ihtiyaçtan fazlada olsa, san’at edavâtı, hane eşyası, binek atı, kitapları, silahları (ticaret için olmadıkça)”

İşte bunlardan ziyade olarak mal, para ve hayvanların üzerinden bir sene geçerse zekât verilir.

NEMA: Malın artma kabiliyeti olacak

HEVELAN: Üzerinden sene geçecek demektir.

NETİCE: Şimdiye kadar olduğu gibi zekâtın verilmesi hem meşrudur, hem malın artmasına, temizliğe sebeptir. ALLAH böyle emir ve vaad ediyor.

Sıkıntılı üzücü hadisat kusurlarımızın muktezasıdır. Ne zaman uyanılır, Allaha emanetle, istiğfarla dönülürse, nihayetsiz Rahmet ve Kerem sahibi olan Allah necat esbabını halk eder, zalimleri kahr ve perişan eder. Zemin hazırlanmadan tohum saçılmadığı gibi Rahmet-i İlahiye ye nedamet ve istiğfarla zemin hazır edilmezse, elbette lütfu da tehir eder. Erhamürrahiminden niyaz ediyoruz ki; müstehak olduğumuz zamana kadar zalimlere mehil vermesin, acil selamet müyesser buyursun. Âmin.

Bu kadarla iktifa eder. Mektuplarınızı çok geciktirmemenizi rica ederim. Ben bu yıl sol bacağımdan romatizmadan muzdaribim. Duanızı beklerim, Allaha emanet ederim.

                                                                                                                                           Uhrevi Kardeşiniz, Muhlisiniz

                                                                                                                                                                       İbrahim Hulusi

Orjinalini indirmek için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan 140) HAVAİC-İ ASLİYYE HAKKINDADIR başlıklı makalemizde havaic-iasliyye hakkında bilgiler verilmektedir.